Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Turism // Övernattningar efter gästernas…

Övernattningar efter gästernas nationalitet

Senast uppdaterad 2021-04-07
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge

Övernattningar efter gästernas nationalitet 2020 (tusental)

       

Region

Medborgarskap

1000-tal

Andelar (%)

Västra Götalands  län

Sverige

5 361

88,2

Övriga Norden

247

4,1

Övriga Europa

335

5,5

Utanför Europa

137

2,2

Totalt

6 079

100

       

Riket

Sverige

38 122

88,0

Övriga Norden

1 278

3,0

Övriga Europa

2 547

5,9

Utanför Europa

1 355

3,1

Totalt

43 303

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Övernattningar 2008-2020 efter gästernas nationalitet. 1000-tal

           

Västra Götalands län, antal tusen

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

5 502

1 174

859

223

7 758

2009

5 806

1 215

863

196

8 079

2010

5 884

1 253

839

281

8 257

2011

5 884

1 211

821

349

8 266

2012

5 961

1 243

735

326

8 266

2013

6 179

1 257

806

327

8 570

2014

6 484

1 325

870

390

9 070

2015

6 732

1 395

996

550

9 673

2016

6 749

1 377

1 037

614

9 777

2017

6 944

1 436

1 074

535

9 988

2018

7 066

1 474

1 045

611

10 196

2019

7 314

1 519

1 133

528

10 493

2020

5 361

247

335

137

6 079

Västra Götalands län, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

70,9

15,1

11,1

2,9

100

2009

71,9

15,0

10,7

2,4

100

2010

71,3

15,2

10,2

3,4

100

2011

71,2

14,6

9,9

4,2

100

2012

72,1

15,0

8,9

3,9

100

2013

72,1

14,7

9,4

3,8

100

2014

71,5

14,6

9,6

4,3

100

2015

69,6

14,4

10,3

5,7

100

2016

69,0

14,1

10,6

6,3

100

2017

69,5

14,4

10,7

5,4

100

2018

69,3

14,5

10,3

6,0

100

2019

69,7

14,5

10,8

5,0

100

2020

88,2

4,1

5,5

2,2

100

           

Riket, antal

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

38 133

4 496

6 006

1 461

50 097

2009

38 681

5 046

5 880

1 403

51 011

2010

39 603

5 261

5 921

1 620

52 406

2011

39 743

5 018

5 949

1 914

52 624

2012

39 916

5 024

5 752

1 999

52 690

2013

40 846

4 921

5 863

2 106

53 736

2014

42 654

4 915

6 283

2 549

56 401

2015

44 854

5 288

6 826

3 061

60 029

2016

46 203

5 123

7 077

3 393

61 796

2017

47 017

5 084

7 227

3 879

63 208

2018

47 852

5 421

7 527

4 379

65 179

2019

49 849

5 471

8 068

3 983

67 371

2020

38 122

1 278

2 547

1 355

43 303

Riket, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

76,1

9,0

12,0

2,9

100

2009

75,8

9,9

11,5

2,8

100

2010

75,6

10,0

11,3

3,1

100

2011

75,5

9,5

11,3

3,6

100

2012

75,8

9,5

10,9

3,8

100

2013

76,0

9,2

10,9

3,9

100

2014

75,6

8,7

11,1

4,5

100

2015

74,7

8,8

11,4

5,1

100

2016

74,8

8,3

11,5

5,5

100

2017

74,4

8,0

11,4

6,1

100

2018

73,4

8,3

11,5

6,7

100

2019

74,0

8,1

12,0

5,9

100

2020

88,0

3,0

5,9

3,1

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket


 
           
 
   
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
   
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
   
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
   
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

Utveckling av antalet övernattningar 2008-2020 efter gästernas nationalitet. Index år 2008=100

           

Västra Götalands län

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

106

104

100

88

104

2010

107

107

98

126

106

2011

107

103

96

157

107

2012

108

106

86

146