Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2020. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Västra Götalands län 1 053 960 564 966
Riket 1 048 1 011 617 1 008

BRP per sysselsatt 2001-2020. Tusental kronor, löpande priser

         

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

623

548

319

565

2002

599

573

330

571

2003

677

593

351

613

2004

693

624

360

632

2005

695

646

372

649

2006

771

681

385

690

2007

790

706

405

631

2008

759

739

428

646

2009

709

743

444

723

2010

829

749

438

763

2011

857

771

447

783

2012

811

776

471

778

2013

830

790

477

794

2014

893

813

485

823

2015

1 048

851

494

885

2016

1 043

866

507

897

2017

1 084

874

522

918

2018

1 041

883

548

924

2019

1 082

928

569

961

2020

1 053

960

564

966

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

819

728

423

651

2008

798

742

449

663

2009

757

750

463

749

2010

865

776

475

796

2011

870

797

489

812

2012

850

795

503

809

2013

838

814

513

818

2014

862

844

525

843

2015

938

885

535

886

2016

958

892

548

902

2017

987

905

566

922

2018

1 000

930

588

947

2019

1 042

974

605

985

2020

1 048

1 011

617

1 008

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

         

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2020. Index år 2001=100

         

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

96

105

104

101

2003

109

108

110

109

2004

111

114

113

112

2005

111

118

117

115

2006

124

124

121

122

2007

127

129

127

112

2008

122

135

134

114

2009

114

136

139

128

2010

133

137

137

135

2011

138

141

140

139

2012

130

142

148

138

2013

133

144

150

141

2014

143

148

152

146

2015

168

155

155

157

2016

167

158

159

159

2017

174

160

164

163

2018

167

161

172

164

2019

174

169

178

170

2020

169

175

177

171

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

135

131

125

115

2008

131

133

133

117

2009

125

135

137

133

2010

143

140

141

141

2011

143

143

145

144

2012

140

143

149

143

2013

138

146

152

145

2014

142

152

155

149

2015

155

159

159

157

2016

158

160

162

160

2017

163

163

168

163

2018

165

167

174

168

2019

172

175

179

174

2020

173

182

183

178

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta