Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Regional ekonomi // BRP energisektorns andel

BRP energisektorns andel

Senast uppdaterad 2019-02-01
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor. Till enegisektorn räknas SNI 40-41, el, gas, värme, vatten- och reningsverk.
PDF
Diagram nuläge
Energisektorns andel av bruttoregionprodukten 2016

Region Förädlingsvärde energisektorn, miljoner kronor Andel av totala BRP %
Stockholms län 20 414 1,5
Uppsala län 5 404 3,7
Södermanlands län 1 199 1,3
Östergötlands län 2 843 1,7
Jönköpings län 1 686 1,2
Kronobergs län 914 1,1
Kalmar län 3 531 4,4
Gotlands län 430 2,3
Blekinge län 1 000 1,9
Skåne län 12 596 2,5
Hallands län 5 259 4,8
Västra Götalands län 9 677 1,3
Värmlands län 5 605 5,9
Örebro län 1 405 1,3
Västmanlands län 1 756 1,8
Dalarnas län 2 412 2,3
Gävleborgs län 1 762 1,8
Västernorrlands län 3 483 3,8
Jämtlands län 3 314 7,3
Västerbottens län 4 301 4,4
Norrbottens län 4 799 4,6
Riket 93 790 2,1

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta