Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Jämtlands län till övriga län i riket 2019. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 373 649 1 022
Västernorrlands län 265 617 882
Västerbottens län 143 186 329
Västra Götalands län 90 146 236
Gävleborgs län 45 128 173
Dalarnas län 35 114 149
Skåne län 46 86 132
Norrbottens län 37 95 132
Uppsala län 41 74 115
Västmanlands län 20 29 49
Östergötlands län 12 33 45
Hallands län 13 26 39
Örebro län 15 24 39
Södermanlands län 16 22 38
Värmlands län 9 26 35
Jönköpings län 11 19 30
Gotlands län 11 8 19
Kronobergs län 6 12 18
Kalmar län 5 12 17
Blekinge län 7 4 11
Totalt 1 200 2 310 3 510

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta