Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2019 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Berg

27,8

72,7

81,2

88,6

87,0

83,4

39,5

84,8

Bräcke

19,6

62,5

75,6

80,6

86,4

77,2

34,7

80,4

Härjedalen

26,9

69,9

80,7

85,9

85,6

81,5

37,3

83,3

Krokom

31,3

66,8

82,8

92,3

92,2

85,2

38,4

88,5

Ragunda

18,0

72,6

79,5

82,8

85,5

78,6

35,6

81,4

Strömsund

28,7

70,6

79,1

82,2

85,7

79,5

34,7

81,5

Åre

25,9

64,9

80,5

86,3

87,0

81,0

38,2

83,6

Östersund

28,9

65,6

79,5

87,3

89,0

80,7

29,6

84,0

Jämtlands län

27,8

66,7

79,9

87,0

88,3

81,1

33,7

84,0

Riket

29,1

62,4

78,1

83,6

85,7

77,2

26,0

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Berg

29,1

75,7

75,8

87,5

85,8

81,4

32,6

82,5

Bräcke

27,2

57,1

73,2

79,9

85,4

76,6

29,0

79,4

Härjedalen

30,3

70,3

78,3

87,5

85,9

81,8

35,4

83,3

Krokom

31,7

68,4

81,5

91,5

91,0

84,3

31,2

87,5

Ragunda

17,6

76,3

78,2

81,6

85,0

78,1

29,6

80,6

Strömsund

35,0

70,5

79,1

80,3

84,7

80,9

29,4

81,3

Åre

30,9

62,9

78,9

87,1

88,4

82,1

31,2

83,9

Östersund

34,4

64,5

79,0

86,1

88,3

80,2

26,0

83,3

Jämtlands län

32,2

65,9

78,8

86,3

87,7

80,8

28,8

83,3

Riket

33,7

62,8

76,3

82,3

85,3

76,6

22,1

80,1

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Berg

26,6

70,7

85,9

89,7

88,0

85,2

45,9

86,9

Bräcke

14,0

65,9

77,6

81,2

87,5

77,7

39,7

81,2

Härjedalen

23,8

69,7

82,5

84,5

85,4

81,3

39,0

83,3

Krokom

30,8

65,6

84,1

93,1

93,3

86,0

44,6

89,5

Ragunda

18,3

70,0

80,8

83,9

85,8

79,0

40,4

82,2

Strömsund

23,4

70,6

79,0

83,7

86,6

78,4

39,2

81,6

Åre

21,8

66,6

81,9

85,6

85,8

80,1

44,1

83,3

Östersund

23,6

66,6

80,0

88,4

89,7

81,3

33,5

84,7

Jämtlands län

23,8

67,3

80,9

87,6

88,8

81,3

38,4

84,6

Riket

25,0

62,0

79,8

84,7

86,1

77,7

30,0

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta