Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2020. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Berg

54

3,6

74

4,2

Bräcke

46

3,5

75

4,8

Härjedalen

85

3,8

99

3,8

Krokom

85

2,5

104

2,8

Ragunda

37

3,4

59

4,5

Strömsund

96

3,8

138

4,6

Åre

147

4,9

189

5,6

Östersund

523

3,3

686

4,2

Jämtlands län

1 072

3,5

1 424

4,2

Riket

115 003

5,1

137 026

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2011-2020. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Berg

4,0

3,4

3,3

3,0

2,8

3,3

3,0

2,9

3,0

3,6

Bräcke

5,9

5,3

3,6

3,6

4,6

3,5

3,2

4,4

3,9

3,5

Härjedalen

4,6

4,0

3,6

2,6

2,4

2,3

2,8

2,6

2,9

3,8

Krokom

2,7

2,7

2,6

2,0

2,0

2,1

1,9

2,1

2,1

2,5

Ragunda

4,9

4,1

3,4

4,0

3,8

4,1

4,4

3,1

3,1

3,4

Strömsund

5,3

5,5

5,2

4,5

4,0

3,7

4,5

3,9

3,8

3,8

Åre

3,9

3,2

3,4

2,8

3,5

3,5

3,2

2,7

2,8

4,9

Östersund

3,8

3,3

3,1

2,7

2,4

2,2

2,2

2,2

2,8

3,3

Jämtlands län

4,1

3,6

3,3

2,9

2,8

2,6

2,7

2,6

2,9

3,5

Riket

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

                     

Kommun/Region

Män

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Berg

5,6

5,1

5,6

4,0

4,4

4,9

4,8

3,7

3,0

4,2

Bräcke

7,3

6,4

5,4

5,0

5,5

5,3

4,9

4,1

3,9

4,8

Härjedalen

4,6

5,2

5,5

4,6

4,3

3,8

3,2

3,2

3,1

3,8

Krokom

3,7

3,4

3,6

3,2

3,6

3,4

3,0

2,6

2,3

2,8

Ragunda

5,6

5,2

5,4

4,0

5,4

5,7

5,0

3,8

4,0

4,5

Strömsund

6,4

6,0

6,7

6,1

5,7

6,2

6,3

4,6

4,2

4,6

Åre

3,9

3,7

3,6

3,9

3,9

4,4

4,2

2,9

2,9

5,6

Östersund

5,2

4,6

4,3

4,4

4,0

3,2

3,1

3,0

3,4

4,2

Jämtlands län

5,1

4,7

4,7

4,4

4,3

4,0

3,7

3,2

3,3

4,2

Riket

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2011-2020. Index år 2011=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2011=100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Berg

100

85

83

75

70

83

76

72

75

92

Bräcke

100

90

61

61

78

59

54

75

67

60

Härjedalen

100

88

78

56

52

50

60

57

63

82

Krokom

100

99

95

76

75

77

69

76

80

93

Ragunda

100

84

69

81

77

84

90

63

62

68

Strömsund

100

104

99

86

75

70

86

74

72

73

Åre

100

82

86

71

88

89

81

68

70

124

Östersund

100

86

80

71

63

58

57

58

73

86

Jämtlands län

100

89

82

72

68

65

65

64

71

85

Riket

100

97

95

88

84

81

83

82

81

115

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2011=100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Berg

100

90

99

71

77

88

85

66

54

75

Bräcke

100

88

74

68

76

72

67

56

54

65

Härjedalen

100

113

120

100

93

83

70

70

67

83

Krokom

100

92

97

87

98

92

81

71

62

74

Ragunda

100

92

96

71

96

101

88

68

72

80

Strömsund

100

93

104

95

90

97

99

72

65

72

Åre

100

94

91

100

98

113

106

74

74

142

Östersund

100

88

83

84

77

61

59

57

64

81

Jämtlands län

100

91

91

85

83

77

73

63

64

82

Riket

100

104

104

98

95

92

90

83

82

150

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta