Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2020

Kommun/Region Antal Andel (%)
Berg 128 4,0
Bräcke 121 4,2
Härjedalen 184 3,8
Krokom 189 2,6
Ragunda 97 4,0
Strömsund 234 4,3
Åre 336 5,2
Östersund 1 208 3,8
Jämtlands län 2 497 3,9
Riket 252 029 4,9

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2020

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Jämtlands län

Riket

Jämtlands län

Riket

2008

2 240

150 284

3,6

3,4

2009

3 508

236 828

5,4

5,7

2010

3 403

231 288

5,2

4,9

2011

2 905

206 431

4,6

4,6

2012

2 638

212 898

4,2

4,6

2013

2 544

214 295

4,0

4,5

2014

2 305

202 463

3,7

4,3

2015

2 223

194 385

3,6

4,1

2016

2 066

189 718

3,9

4,0

2017

2 009

191 927

3,2

4,0

2018

1 841

185 710

2,9

3,8

2019

1 961

187 000

3,1

3,7

2020

2 497

252 029

3,9

4,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen öppet arbetslösa 2008-2020. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Jämtlands län

Riket

2008

100

100

2009

150

168

2010

144

144

2011

128

135

2012

117

135

2013

111

132

2014

103

126

2015

100

121

2016

108

118

2017

89

118

2018

81

110

2019

86

110

2020

107

144

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta