Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2020-12-31 i Jämtlands län jämfört med riket

             

Ålder

Jämtlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

3 384

3 686

2,6

2,8

2,8

2,9

5-9

3 564

3 856

2,7

2,9

2,9

3,1

10-14

3 775

3 937

2,9

3,0

2,9

3,1

15-19

3 460

3 632

2,6

2,8

2,7

2,9

20-24

2 991

3 654

2,3

2,8

2,6

3,0

25-29

3 912

4 271

3,0

3,3

3,4

3,6

30-34

4 187

4 442

3,2

3,4

3,5

3,7

35-39

3 613

3 908

2,8

3,0

3,1

3,3

40-44

3 569

3 705

2,7

2,8

3,0

3,1

45-49

3 941

4 136

3,0

3,2

3,2

3,3

50-54

4 011

4 174

3,1

3,2

3,2

3,3

55-59

4 095

4 224

3,1

3,2

3,1

3,1

60-64

4 023

3 979

3,1

3,0

2,7

2,8

65-69

3 916

4 144

3,0

3,2

2,6

2,6

70-74

4 177

4 238

3,2

3,2

2,7

2,6

75-79

3 353

3 322

2,6

2,5

2,3

2,1

80-84

2 240

1 822

1,7

1,4

1,5

1,2

85-89

1 448

1 001

1,1

0,8

1,0

0,6

90-94

702

356

0,5

0,3

0,5

0,2

95-99

205

71

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

25

6

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

64 591

66 564

49,2

50,8

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta