Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2020-01-23
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2019

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Berg

457

7

1,5

Bräcke

475

0

0,0

Härjedalen

923

33

3,6

Krokom

1 130

32

2,8

Ragunda

319

6

1,9

Strömsund

928

34

3,7

Åre

401

14

3,5

Östersund

3 278

41

1,3

Jämtlands län

7 911

167

2,1

Riket

742 361

3 046

0,4

Källa: Statistiska centralbyrån

       

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Berg

564

518

518

580

575

518

459

459

459

460

Bräcke

682

648

611

597

494

0

449

449

449

475

Härjedalen

1 051

1 051

1 029

1 015

1 026

1 027

979

941

929

931

Krokom

1 137

1 137

1 137

1 137

1 137

1 146

1 129

1 129

1 109

1 108

Ragunda

584

578

528

528

528

416

302

302

302

302

Strömsund

965

958

954

938

938

938

897

889

890

920

Åre

703

703

726

726

284

282

299

299

338

346

Östersund

3 873

3 902

4 052

4 037

3 990

3 990

4 143

4 143

4 143

2 765

Jämtlands län

9 559

9 495

9 555

9 558

8 972

8 317

8 657

8 611

8 619

7 307

Riket

784 738

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Berg

83

18

35

27

45

58

8

12

0

7

Bräcke

57

37

65

94

62

0

31

47

14

6

Härjedalen

104

126

90

91

70

97

55

93

22

15

Krokom

46

64

39

35

52

67

51

37

3

11

Ragunda

73

56

52

35

58

44

14

13

4

6

Strömsund

69

75

66

60

51

61

30

35

24

5

Åre

39

43

15

10

4

7

5

5

5

1

Östersund

79

94

74

82

41

26

47

35

16

3

Jämtlands län

550

513

436

434

383

360

241

277

88

54

Riket

14 074

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Berg

14,7

3,5

6,8

4,7

7,8

11,2

1,7

2,6

0,0

1,5

Bräcke

8,4

5,7

10,6

15,7

12,6

0,0

6,9

10,5

3,1

1,3

Härjedalen

9,9

12,0

8,7

9,0

6,8

9,4

5,6

9,9

2,4

1,6

Krokom

4,0

5,6

3,4

3,1

4,6

5,8

4,5

3,3

0,3

1,0

Ragunda

12,5

9,7

9,8

6,6

11,0

10,6

4,6

4,3

1,3

2,0

Strömsund

7,2

7,8

6,9

6,4

5,4

6,5

3,3

3,9

2,7

0,5

Åre

5,5

6,1

2,1

1,4

1,4

2,5

1,7

1,7

1,5

0,3

Östersund

2,0

2,4

1,8

2,0

1,0

0,7

1,1

0,8

0,4

0,1

Jämtlands län

5,8

5,4

4,6

4,5

4,3

4,3

2,8

3,2

1,0

0,7

Riket

1,8

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2019 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Berg

518

518

580

575

518

459

459

459

460

457

Bräcke

648

611

597

494

0

449

449

449

475

475

Härjedalen

1 051

1 029

1 015

1 026

1 027

979

941

929

931

923

Krokom

1 137

1 137

1 137

1 137

1 146

1 129

1 129

1 109

1 108

1 130

Ragunda

578

528

528

528

416

302

302

302

302