Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Geografi // Öar efter storleksklass

Öar efter storleksklass

Senast uppdaterad 2005-09-30
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.
Länets största öar är Ammerön och Frösön.

Öar i hav och insjöar efter storleksklass

                   

Kommun/Region

Storleksklass, landareal

<100 m2

100- 1000 m2

0,1-1 ha

1-10 ha

10- 100 ha

1-10 km2

10- 100 km2

>100 km2

Summa öar

Berg

130

428

403

84

10

 

 

 

1 055

Bräcke

128

477

220

53

2

 

1

 

881

Härjedalen

238

879

970

228

19

4

 

 

2 338

Krokom

132

657

689

111

12

1

 

 

1 602

Ragunda

43

146

101

18

1

 

 

 

309

Strömsund

208

1 286

1 123

271

44

7

 

 

2 939

Åre

147

754

630

172

16

2

 

 

1 721

Östersund

112

264

151

30

6

3

1

 

567

Jämtlands län

1 133

4 884

4 276

968

110

17

2

 

11 390

Riket

59 252

90 659

51 733

16 499

3 095

513

72

8

221 831

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta