Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Hälsa och ohälsa // Medellivslängd

Medellivslängd

Senast uppdaterad 2021-03-18
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Medellivslängd vid födelsen 2016-2020. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 84,8 81,2
Uppsala län 84,9 81,5
Södermanlands län 83,7 80,2
Östergötlands län 84,2 81,1
Jönköpings län 84,7 81,2
Kronobergs län 84,5 81,6
Kalmar län 84,3 80,6
Gotlands län 84,5 80,8
Blekinge län 83,8 80,4
Skåne län 84,4 80,9
Hallands län 85,1 82,1
Västra Götalands län 84,2 80,7
Värmlands län 84,2 80,3
Örebro län 84,2 80,3
Västmanlands län 84,1 80,2
Dalarnas län 84,3 80,7
Gävleborgs län 83,5 80,0
Västernorrlands län 83,4 79,8
Jämtlands län 83,8 80,4
Västerbottens län 84,0 80,8
Norrbottens län 83,2 79,6
Riket 84,3 80,8

Medellivslängd 1966-2020. Antal år

         

Tidsperiod

Kvinnor

Män

Jämtlands län

Riket

Jämtlands län

Riket

1966-1970

76,8

76,8

72,6

71,9

1971-1975

77,2

77,7

72,4

72,1

1976-1980

78,2

78,5

72,5

72,4

1981-1985

78,7

79,5

73,3

73,6

1986-1990

79,9

80,2

73,7

74,4

1991-1995

80,6

81,0

75,1

75,6

1996-2000

81,4

81,8

76,4

76,9

2001-2005

81,9

82,4

77,7

78,0

2006-2010

82,7

83,2

78,8

79,1

2011-2015

83,2

83,8

79,4

80,1

2016-2020

83,8

84,3

80,4

80,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av medellivslängd 1966-2020. Index perioden 1966/1970=100

         

Tidsperiod

Kvinnor. Index år 1966-1970=100

Män. Index år 1966-1970=100

Jämtlands län

Riket

Jämtlands län

Riket

1966-1970

100

100

100

100

1971-1975

101

101

100

100

1976-1980

102

102

100

101

1981-1985

103

104

101

102

1986-1990

104

104

102

103

1991-1995

105

105

103

105

1996-2000

106

107

105

107

2001-2005

107

107

107

108

2006-2010

108

108

109

110

2011-2015

108

109

109

111

2016-2020

109

110

111

112

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta