Infrastruktur

Jämtland har utmärkta kommunikationer för persontrafik och godsfrakt. I länet finns två flygplatser med reguljär trafik, Östersund och Sveg. De större vägarna E14 mellan Sundsvall och Trondheim samt riksväg 45 mellan Göteborg och Karesuando går genom länet i öst-västlig respektive nord-sydlig riktning med skärningspunkt i länet - i Östersund. Två tågförbindelser finns, Inlandsbanan som är främst för godstrafik men populär turisttrafik på sommaren, samt Atlantbanan som går rakt genom länet och förbinder Trondheim med de stora orterna i Sverige.

previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta