Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2021-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2020

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Sveg 2 380 1,7
Östersund 140 565 98,3
Jämtlands län 142 945 100
Passagerare per flygplats 2000-2020

, Sveg Östersund Totalt Jämtlands län
2000 6 574 439 039 445 613
2001 6 108 432 997 439 105
2002 4 139 413 376 417 515
2003 4 918 367 771 372 689
2004 5 308 361 461 366 769
2005 4 743 389 521 394 264
2006 4 258 396 300 400 558
2007 4 629 374 426 379 055
2008 5 332 383 504 388 836
2009 5 306 330 961 336 267
2010 5 697 356 093 361 790
2011 5 063 377 795 382 858
2012 5 018 383 434 388 452
2013 6 151 408 480 414 631
2014 5 187 460 412 465 599
2015 3 838 464 816 468 654
2016 5 836 495 228 501 064
2017 6 420 526 649 533 069
2018 6 444 512 012 518 456
2019 5 525 473 441 478 966
2020 2 380 140 565 142 945
Utveckling av passagerare per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

År Sveg Östersund Totalt Jämtlands län
2000 100 100 100
2001 93 99 99
2002 63 94 94
2003 75 84 84
2004 81 82 82
2005 72 89 88
2006 65 90 90
2007 70 85 85
2008 81 87 87
2009 81 75 75
2010 87 81 81
2011 77 86 86
2012 76 87 87
2013 94 93 93
2014 79 105 104
2015 58 106 105
2016 89 113 112
2017 98 120 120
2018 98 117 116
2019 84 108 107
2020 36 32 32

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta