Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Infrastruktur // Personbilar i trafik

Personbilar i trafik

Senast uppdaterad 2021-02-17
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
Personbilar i trafik vid årsskiftet 2020/2021

Kommun/Region Ägda av kvinnor Ägda av män Ägda av juridisk person därav personliga företag Totalt Personbilar i trafik per 1000 inv.
Berg 1 208 1 674 1 594 1 428 4 476 629
Bräcke 1 023 1 701 1 077 989 3 801 612
Härjedalen 1 774 2 840 1 911 1 513 6 525 650
Krokom 2 379 4 112 2 711 2 394 9 202 612
Ragunda 854 1 465 1 023 921 3 342 642
Strömsund 1 915 3 201 1 999 1 768 7 115 619
Åre 1 895 2 908 2 034 1 578 6 837 571
Östersund 9 956 16 283 7 029 4 513 33 268 520
Jämtlands län 21 004 34 184 19 378 15 104 74 566 569
Riket 1 392 155 2 530 845 1 021 067 501 840 4 944 067 476
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet

Kommun/Region 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Berg 575 586 597 608 619 623 625 625 630 628 629
Bräcke 560 567 574 585 596 587 599 593 600 600 612
Härjedalen 614 617 624 631 641 635 642 641 647 644 650
Krokom 564 568 574 577 587 596 604 604 602 602 612
Ragunda 590 606 596 599 621 617 620 615 632 632 642
Strömsund 574 580 586 585 601 609 607 611 611 613 619
Åre 560 568 570 569 579 587 580 580 573 570 571
Östersund 488 494 499 504 507 511 516 519 521 517 520
Jämtlands län 535 541 546 550 558 561 565 565 567 564 569
Riket 461 464 466 467 471 475 478 480 477 474 476
Utveckling 2010/11-2020/21. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2010/11=100

Kommun/Region 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Berg 100 102 104 106 108 108 109 109 110 109 109
Bräcke 100 101 103 104 106 105 107 106 107 107 109
Härjedalen 100 100 102 103 104 103 105 104 105 105 106
Krokom 100 101 102 102 104 106 107 107 107 107 109
Ragunda 100 103 101 102 105 105 105 104 107 107 109
Strömsund 100 101 102 102 105 106 106 106 106 107 108
Åre 100 101 102 102 103 105 104 104 102 102 102
Östersund 100 101 102 103 104 105 106 106 107 106 107
Jämtlands län 100 101 102 103 104 105 106 106 106 106 106
Riket 100 101 101 101 102 103 104 104 103 103 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta