Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2021-05-19
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2020

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Berg 7
Bräcke 7
Härjedalen 6
Krokom 8
Ragunda 4
Strömsund 4
Åre 5
Östersund 7
Jämtlands län 7
Riket 5
Utlåning i de kommunala biblioteken 2008-2020. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 8 9 7 8 8 9 9 13 9 8 7 8 7
Bräcke 8 8 7 8 8 9 8 8 7 7 7 7 7
Härjedalen 10 10 18 8 8 8 5 7 6 6 5 6 6
Krokom 8 7 8 8 8 9 8 9 8 8 8 9 8
Ragunda 6 5 5 5 5 5 9 5 4 4 4 4 4
Strömsund 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 7 4
Åre 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 5
Östersund 8 8 7 8 8 8 8 7 7 7 6 7 7
Jämtlands län 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 6 7 7
Riket 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6 6 5 5
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2008-2020. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 100 102 83 97 100 112 104 150 102 100 78 97 87
Bräcke 100 94 92 105 104 106 94 94 89 85 84 81 80
Härjedalen 100 103 179 84 85 82 49 73 63 58 54 59 56
Krokom 100 86 100 97 106 110 103 114 99 96 104 110 106
Ragunda 100 85 86 90 90 90 148 80 73 67 66 64 64
Strömsund 100 121 121 122 121 111 107 129 129 127 127 132 86
Åre 100 96 97 99 82 78 82 73 65 65 65 65 58
Östersund 100 102 83 100 102 100 94 92 85 84 81 85 89
Jämtlands län 100 100 99 98 99 98 92 96 86 84 81 86 83
Riket 100 100 96 96 93 91 .. 105 80 75 73 72 66

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta