Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge
Antal arbetsställen med anställda 1998-2022

År Jämtlands län Riket Länets andel (%) av arbets-ställen i riket
1998 5 018 282 002 1,8
1999 5 084 287 239 1,8
2000 5 028 291 803 1,7
2001 4 907 293 995 1,7
2002 4 811 290 477 1,7
2003 4 824 290 879 1,7
2004 4 830 293 235 1,6
2005 4 899 297 594 1,6
2006 5 105 310 448 1,6
2007 5 232 320 621 1,6
2008 5 367 329 117 1,6
2009 5 430 331 871 1,6
2010 5 506 340 097 1,6
2011 5 654 355 356 1,6
2012 5 811 369 398 1,6
2013 5 843 376 892 1,6
2014 5 924 384 420 1,5
2015 5 974 392 114 1,5
2016 5 865 395 331 1,5
2017 5 997 406 898 1,5
2018 6 108 419 132 1,5
2019 6 319 427 133 1,5
2020 5 910 389 659 1,5
2021 6 055 402 611 1,5
2022 6 269 413 505 1,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta