Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter antal anst…

Arbetsställen efter antal anställda

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2022 efter storleksklass.

           

Region

Antal

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

Jämtlands län

20 704

4 917

1 122

230

26 973

Riket

985 667

317 383

77 657

18 465

1 399 172

           

Region

Andel i procent

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

Jämtlands län

76,8

18,2

4,2

0,9

100

Riket

70,4

22,7

5,6

1,3

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2002-2022 efter storleksklass.

           

Jämtlands län

År

Antal

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt         

2002

14 120

3 783

849

179

18 931

2003

15 269

3 790

850

184

20 093

2004

15 544

3 798

856

176

20 374

2005

15 505

3 872

847

180

20 404

2006

15 387

4 083

840

182

20 492

2007

15 668

4 166

877

189

20 900

2008

15 639

4 275

905

187

21 006

2009

15 490

4 320

932

178

20 920

2010

14 935

4 396

925

185

20 441

2011

18 406

4 546

917

191

24 060

2013

17 969

4 705

955

183

23 812

2012

18 693

4 769

974

181

24 617

2014

17 969

4 705

955

183

23 812

2015

19 189

4 815

983

176

25 163

2016

19 570

4 684

998

183

25 435

2017

19 533

4 816

996

185

25 530

2018

19 682

4 896

1 018

194

25 790

2019

19 763

5 081

1 044

194

26 082

2020

20 345

4 644

1 066

200

26 255

2021

20 528

4 757

1 072

226

26 583

2022

20 704

4 917

1 122

230

26 973

Riket

År

Antal

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt         

2002

628 796

222 190

55 522

12 765

919 273

2003

642 567

222 176

55 746

12 957

933 446

2004

652 311

224 823

55 568

12 844

945 546

2005

676 982

228 850

55 664

13 080

974 576

2006

681 376

240 416

56 798

13 234

991 824

2007

700 462

248 587

58 422

13 612

1 021 083

2008

712 656

254 722

60 507

13 888

1 041 773

2009

721 298

256 889

61 102

13 880

1 053 169

2010

718 245

265 415

60 974

13 708

1 058 342

2011

842 079

279 417

62 034

13 905

1 197 435

2012

845 502

291 596

63 622

14 180

1 214 900

2013

829 290

298 371

64 152

14 369

1 206 182

2014

853 005

304 501

65 398

14 521

1 237 425

2015

865 641

310 830

66 422

14 862

1 257 755

2016

884 741

312 560

67 573

15 198

1 280 072

2017

885 210

322 824

68 515

15 559

1 292 108

2018

890 343

333 821

69 430

15 881

1 309 475

2019

896 946

341 243

69 751

16 139

1 324 079

2020

952 000

299 988

72 860

16 811

1 341 659

2021

969 914

309 904

75 286

17 421

1 372 525

2022

985 667

317 383

77 657

18 465

1 399 172

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

           

Utveckling av antal arbetsställen 2002-2022 efter storleksklass. Index år 2002=100

 

           

 

Jämtlands län

 

År

Index år 2002=100

 

Storlek antal anställda

 

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

 

2002

100

100

100

100

100

 

2003

108

100

100

103

106

 

2004

110

100

101

98

108

 

2005

110

102

100

101

108

 

2006

109

108

99

102

108

 

2007

111

110

103

106

110

 

2008

111

113

107

104

111

 

2009

110

114

110

99

111

 

2010

106

116

109

103

108

 

2011

130

120

108

107

127

 

2012

127

124

112

102

126

 

2013

132

126

115

101

130

 

2014

127

124

112

102

126

 

2015

136

127

116

98

133

 

2016

139

124

118

102

134

 

2017

138

127

117

103

135

 

2018

139

129

120

108

136

 

2019

140

134

123

108

138

 

2020

144

123

126

112

139

 

2021

145

126

126

126

140

 

2022

147

130

132

128

142

 

Riket

 

År

Index år 2002=100

 

Storlek antal anställda

 

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

 

2002

100

100

100

100

100

 

2003

102

100

100

102

102

 

2004

104

101

100

101

103

 

2005

108

103

100

102

106

 

2006

108

108

102

104

108

 

2007

111

112

105

107

111

 

2008

113

115

109

109

113

 

2009

115

116

110

109

115

 

2010

114

119

110

107

115

 

2011

134

126

112

109

130

 

2012

134

131

115

111

132

 

2013

132

134

116

113

131

 

2014

136

137

118

114

135

 

2015

138

140

120

116

137

 

2016

141

141

122

119

139

 

2017

141

145

123

122

141

 

2018

142

150

125

124

142

 

2019

143

154

126

126

144

 

2020

151

135

131

132

146

 

2021

154

139

136

136

149

 

2022

157

143

140

145

152

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

           

 

Antal arbetsställen 2022 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Jämtlands län

Riket             

Jämtlands län

Riket

Areella

9 648

243 069

35,9

17,4

Tillverkning, gruvor, energi

1 269

63 475

4,7

4,6

Byggindustri

2 523

124 326

9,4

8,9

Handel

1 891

147 286

7,0

10,6

Hotell och restaurang

793

38 282

2,9

2,7

Transport och kommunikation

576

36 176

2,1

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

5 478

406 613

20,4

29,2

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

1 695

107 313

6,3

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

3 038

226 544

11,3

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

26 911

1 393 084

100

100

Näringsgren okänd

62

6 088

 

 

Totalt

26 973

1 399 172

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta