Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2020-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2020 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Berg

1 004

308

659

1 971

Bräcke

723

188

464

1 375

Härjedalen

977

437

1 181

2 595

Krokom

1 617

486

1 242

3 345

Ragunda

608

196

438

1 242

Strömsund

1 333

385

930

2 648

Åre

782

456

1 831

3 069

Östersund

2 799

1 174

5 984

9 957

Jämtlands län

9 843

3 630

12 731

26 204

Riket

245 937

174 408

915 905

1 336 250

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Berg

50,9

15,6

33,4

100

Bräcke

52,6

13,7

33,7

100

Härjedalen

37,6

16,8

45,5

100

Krokom

48,3

14,5

37,1

100

Ragunda

49,0

15,8

35,3

100

Strömsund

50,3

14,5

35,1

100

Åre

25,5

14,9

59,7

100

Östersund

28,1

11,8

60,1

100

Jämtlands län

37,6

13,9

48,6

100

Riket

18,4

13,1

68,5

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         
         
   
           
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   
         
         

Antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp

 

         

 

Jämtlands län

 

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt         

 

2000

5 262

2 117

8 304

15 683

 

2001

5 418

2 207

8 510

16 135

 

2002

7 063

2 234

8 675

17 972

 

2003

8 094

2 270

8 867

19 231

 

2004

8 101

2 325

9 051

19 477

 

2005

8 070

2 384

9 205

19 659

 

2006

8 260

2 473

9 581

20 314

 

2007

8 300

2 573

9 882

20 755

 

2008

8 129

2 657

10 094

20 880

 

2009

7 936

2 721

10 160

20 817

 

2010

7 268

2 724

9 903

19 895

 

2011

9 208

2 959

11 316

23 483

 

2012

9 723

2 981

11 482

24 186

 

2013

9 198

2 946

11 566

23 710

 

2014

9 809

3 006

11 701

24 516

 

2015

10 037

3 172

11 851

25 060

 

2016

10 013

3 284

12 033

25 330

 

2017

9 934

3 334

12 164

25 432

 

2018

9 915

3 413

12 335

25 663

 

2019

9 855

3 516

12 602

25 973

 

2020

9 843

3 630

12 731

26 204

 

Riket

 

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt         

 

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

 

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

 

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

 

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

 

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

 

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

 

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

 

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

 

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

 

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

 

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

 

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

 

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

 

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

 

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

 

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

 

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

 

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

 

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

 

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

 

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Utveckling av antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp. Index år 2000=100

         

Jämtlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

103

104

102

103

2002

134

106

104

115

2003

154

107

107

123

2004

154

110

109

124

2005

153

113

111

125

2006

157

117

115

130

2007

158

122

119

132

2008

154

126

122

133

2009

151

129

122

133

2010

138

129

119

127

2011

175

140

136

150

2012

185

141

138

154

2013

175

139

139

151

2014

186

142

141

156

2015

191

150

143

160

2016

190

155

145

162

2017

189

157

146

162

2018

188

161

149

164

2019

187

166

152

166

2020

187

171

153

167

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

100

100

100

100

2002

103

102

102

103

2003

110

104

105

106

2004

110

106

109

109

2005

119

110

113

114

2006

131

114

117

119

2007

132

118

122

123

2008

131

118

126

126

2009

128

120

129

127

2010

130

121

127

127

2011

151

131

144

144

2012

156

133

147

147

2013

150

133

148

146

2014

156

135

152

150

2015

157

138

154

153

2016

157

142

158

155

2017

156

142

160

157

2018

156

143

163