Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2022 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Berg

998

339

721

2 058

Bräcke

693

188

474

1 355

Härjedalen

939

435

1 245

2 619

Krokom

1 603

495

1 288

3 386

Ragunda

591

188

454

1 233

Strömsund

1 305

400

935

2 640

Åre

781

485

2 044

3 310

Östersund

2 738

1 262

6 310

10 310

Jämtlands län

9 648

3 792

13 471

26 911

Riket

243 069

187 801

962 214

1 393 084

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Berg

48,5

16,5

35,0

100

Bräcke

51,1

13,9

35,0

100

Härjedalen

35,9

16,6

47,5

100

Krokom

47,3

14,6

38,0

100

Ragunda

47,9

15,2

36,8

100

Strömsund

49,4

15,2

35,4

100

Åre

23,6

14,7

61,8

100

Östersund

26,6

12,2

61,2

100

Jämtlands län

35,9

14,1

50,1

100

Riket

17,4

13,5

69,1

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2002-2022 efter näringsgrupp

         

Jämtlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt         

2002

7 063

2 234

8 675

17 972

2003

8 094

2 270

8 867

19 231

2004

8 101

2 325

9 051

19 477

2005

8 070

2 384

9 205

19 659

2006

8 260

2 473

9 581

20 314

2007

8 300

2 573

9 882

20 755

2008

8 129

2 657

10 094

20 880

2009

7 936

2 721

10 160

20 817

2010

7 268

2 724

9 903

19 895

2011

9 208

2 959

11 316

23 483

2012

9 723

2 981

11 482

24 186

2013

9 198

2 946

11 566

23 710

2014

9 809

3 006

11 701

24 516

2015

10 037

3 172

11 851

25 060

2016

10 013

3 284

12 033

25 330

2017

9 934

3 334

12 164

25 432

2018

9 915

3 413

12 335

25 663

2019

9 855

3 516

12 602

25 973

2020

9 843

3 630

12 731

26 204

2021

9 779

3 725

13 024

26 528

2022

9 648

3 792

13 471

26 911

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt         

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

2022

243 069

187 801

962 214

1 393 084

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Antal arbetsställen 2022 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Berg

998

339

721

2 058

Bräcke

693

188

474

1 355

Härjedalen

939

435

1 245

2 619

Krokom

1 603

495

1 288

3 386

Ragunda

591

188

454

1 233

Strömsund

1 305

400

935

2 640

Åre

781

485

2 044

3 310

Östersund

2 738

1 262

6 310

10 310

Jämtlands län

9 648

3 792

13 471

26 911

Riket

243 069

187 801

962 214

1 393 084

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Berg

48,5

16,5

35,0

100

Bräcke

51,1

13,9

35,0

100

Härjedalen

35,9

16,6

47,5

100

Krokom

47,3

14,6

38,0

100

Ragunda

47,9

15,2

36,8

100

Strömsund

49,4

15,2

35,4

100

Åre

23,6

14,7

61,8

100

Östersund

26,6

12,2

61,2

100

Jämtlands län

35,9

14,1

50,1

100

Riket

17,4

13,5

69,1

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta