Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2022 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Berg

998

339

721

2 058

Bräcke

693

188

474

1 355

Härjedalen

939

435

1 245

2 619

Krokom

1 603

495

1 288

3 386

Ragunda

591

188

454

1 233

Strömsund

1 305

400

935

2 640

Åre

781

485

2 044

3 310

Östersund

2 738

1 262

6 310

10 310

Jämtlands län

9 648

3 792

13 471

26 911

Riket

243 069

187 801

962 214

1 393 084

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Berg

48,5

16,5

35,0

100

Bräcke

51,1

13,9

35,0

100

Härjedalen

35,9

16,6

47,5

100

Krokom

47,3

14,6

38,0

100

Ragunda

47,9

15,2

36,8

100

Strömsund

49,4

15,2

35,4

100

Åre

23,6

14,7

61,8

100

Östersund

26,6

12,2

61,2

100

Jämtlands län

35,9

14,1

50,1

100

Riket

17,4

13,5

69,1

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta