Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2019

         

Landområde

Antal

Jämtlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

263

245

20 557

14 439

EU

285

1 293

28 710

101 194

Övriga Europa

53

52

6 483

7 429

Fjärran Östern

51

191

7 628

21 002

Övriga Asien

25

22

4 324

4 787

Nord- och Centralamerika

83

194

8 102

18 521

Sydamerika

9

1

2 045

985

Afrika

17

2

2 451

1 309

Samtliga

440

1 536

41 059

120 417

         

Landområde

Procentuell fördelning

Jämtlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

59,8

16,0

50,1

12,0

EU

64,8

84,2

69,9

84,0

Övriga Europa

12,0

3,4

15,8

6,2

Fjärran Östern

11,6

12,4

18,6

17,4

Övriga Asien

5,7

1,4

10,5

4,0

Nord- och Centralamerika

18,9

12,6

19,7

15,4

Sydamerika

2,0

0,1

5,0

0,8

Afrika

3,9

0,1

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2013-2019

                             

Jämtlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

286

293

271

253

248

247

263

67

67

65

63

64

62

60

EU

245

245

241

251

232

270

285

57

56

58

63

60

68

65

Övriga Europa

61

61

49

55

51

51

53

14

14

12

14

13

13

12

Fjärran Östern

57

47

56

63

58

52

51

13

11

13

16

15

13

12

Övriga Asien

22

23

21

22

28

17

25

5

5

5

5

7

4

6

Nord- och Centralamerika

60

66

74

70

67

65

83

14

15

18

17

17

16

19

Sydamerika

17

12

13

10

11

15

9

4

3

3

2

3

4

2

Afrika

15

16

18

19

16

15

17

3

4

4

5

4

4

4

Samtliga

429

439

416

401

387

398

440

 

 

 

 

 

 

##

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

233

220

224

241

220

235

245

20

18

17

17

16

16

16

EU

874

971

1 038

1 169

1 156

1 174

1 293

75

78

78

81

82

82

84

Övriga Europa

56

44

43

48

46

56

52

5

4

3

3

3

4

3

Fjärran Östern

168

171

199

177

199

181

191

14

14

15

12

14

13

12

Övriga Asien

14

16

13

19

21

18

22

1

1

1

1

1

1

1

Nord- och Centralamerika

203

204

207

187

185

183

194

17

16

16

13

13

13

13

Sydamerika

4

1

3

0

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Afrika

4

2

6

7

6

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Samtliga

1 162

1 248

1 325

1 442

1 411

1 428

1 536

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

20497

20605

20362

20422

20712

20557

20557

53

52

51

51

51

50

50

EU

27703

28003

28588

28990

28897

28710

28710

71

71

72

72

72

70

70

Övriga Europa

6145

6270

6249

6378

6531

6483

6483

16

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6993

7410

7544

7798

7647

7628

7628

18

19

19

19

19

19

19

Övriga Asien

4022

4226

4327

4345

4483

4324

4324

10

11

11

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

7084

7430

7829

8184

8104

8102

8102

18

19

20

20

20

20

20

Sydamerika

2067

2096

2077

2100

2094

2045

2045

5

5

5

5

5

5

5

Afrika

2469

2502

2534

2551

2420

2451

2451

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

38906

39349

39840

40297

40307

41059

41059

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

14761

14672

14147

14126

14579

14439

14439

15

14

13

12

12

12

12

EU

80939

87679

92978

99757

102093

101194

101194

81

83

84

85

85

84

84

Övriga Europa

6602

6483

6639

6926

7151

7429

7429

7

6

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

18299

19110

19738

20388

21204

21002

21002

18

18

18

17

18

17

17

Övriga Asien

4250

4388

4495

4642

4756

4787

4787

4

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

18922

19142

18980

18969

18726

18521

18521

19

18

17

16

16

15

15

Sydamerika

979

929

916

967

967

985

985

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1077

1117

1115

1444

1308

1309

1309

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

99639