Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2021

         

Landområde

Antal

Jämtlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

249

260

20 734

14 991

EU

306

1 446

30 951

114 216

Övriga Europa

102

209

13 594

25 891

Fjärran Östern

55

192

7 913

21 363

Övriga Asien

17

17

4 315

4 946

Nord- och Centralamerika

86

181

8 691

17 320

Sydamerika

14

5

2 012

903

Afrika

11

9

2 327

1 295

Samtliga

462

1 748

46 263

136 835

         

Landområde

Procentuell fördelning

Jämtlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

53,9

14,9

44,8

11,0

EU

66,2

82,7

66,9

83,5

Övriga Europa

22,1

12,0

29,4

18,9

Fjärran Östern

11,9

11,0

17,1

15,6

Övriga Asien

3,7

1,0

9,3

3,6

Nord- och Centralamerika

18,6

10,4

18,8

12,7

Sydamerika

3,0

0,3

4,3

0,7

Afrika

2,4

0,5

5,0

0,9

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2015-2021

                             

Jämtlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

271

253

248

247

263

228

249

65

63

64

62

60

55

54

EU

241

251

232

270

285

277

306

58

63

60

68

65

67

66

Övriga Europa

49

55

51

51

53

69

102

12

14

13

13

12

17

22

Fjärran Östern

56

63

58

52

51

52

55

13

16

15

13

12

13

12

Övriga Asien

21

22

28

17

25

25

17

5

5

7

4

6

6

4

Nord- och Centralamerika

74

70

67

65

83

86

86

18

17

17

16

19

21

19

Sydamerika

13

10

11

15

9

11

14

3

2

3

4

2

3

3

Afrika

18

19

16

15

17

10

11

4

5

4

4

4

2

2

Samtliga

416

401

387

398

440

412

462

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

224

241

220

235

245

235

260

17

17

16

16

16

15

15

EU

1 038

1 169

1 156

1 174

1 293

1 305

1 446

78

81

82

82

84

84

83

Övriga Europa

43

48

46

56

52

61

209

3

3

3

4

3

4

12

Fjärran Östern

199

177

199

181

191

175

192

15

12

14

13

12

11

11

Övriga Asien

13

19

21

18

22

23

17

1

1

1

1

1

1

1

Nord- och Centralamerika

207

187

185

183

194

183

181

16

13

13

13

13

12

10

Sydamerika

3

0

3

1

1

3

5

0

0

0

0

0

0

0

Afrika

6

7

6

2

2

3

9

0

0

0

0

0

0

1

Samtliga

1 325

1 442

1 411

1 428

1 536

1 549

1 748

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

20362

20422

20712

20557

20526

20371

20734

51

51

51

50

48

48

45

EU

28588

28990

28897

28710

30174

29440

30951

72

72

72

70

71

70

67

Övriga Europa

6249

6378

6531

6483

6674

7798

13594

16

16

16

16

16

18

29

Fjärran Östern

7544

7798

7647

7628

7749

7758

7913

19

19

19

19

18

18

17

Övriga Asien

4327

4345

4483

4324

4254

4181

4315

11

11

11

11

10

10

9

Nord- och Centralamerika

7829

8184

8104

8102

8251

8192

8691