Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2021

         

Omsättning

Jämtlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

261

1 355

25 384

94 821

250-999 Tkr

79

195

7 191

16 662

1-1,9 Mnkr

33

62

2 938

6 501

2-4,9 Mnkr

28

56

3 284

6 523

5-9,9 Mnkr

24

26

1 873

3 681

10-49 Mnkr

24

46

3 241

5 423

50-99 Mnkr

5

6

875

1 355

100 - Mnkr

8

2

1 477

1 869

Samtliga

462

1 748

46 263

136 835

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2012-2021

                     

Jämtlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2012

2013

2014  

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 -250 Tkr

274

258

264

250

237

214

215

244

231

261

250-999 Tkr

86

75

69

57

57

63

66

78

68

79

1-1,9 Mnkr

24

17

28

40

28

28

32

24

30

33

2-4,9 Mnkr

22

25

26

21

32

27

30

33

29

28

5-9,9 Mnkr

14

14

13

13

13

20

18

17

17

24

10-49 Mnkr

26

31

27

22

21

21

24

31

24

24

50-99 Mnkr

6

2

5

6

7

8

6

5

7

5

100 - Mnkr

6

7

7

7

6

6

7

8

6

8

Samtliga

458

429

439

416

401

387

398

440

412

462

Omsättning

Importföretag

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 -250 Tkr

689

858

942

1 011

1 079

1 058

1 076

1 184

1 205

1 355

250-999 Tkr

154

158

157

170

192

194

170

162

165

195

1-1,9 Mnkr

42

45

42

44

62

46

58

65

54

62

2-4,9 Mnkr

42

41

47

40

53

49

53

45

50

56

5-9,9 Mnkr

20

27

21

21

18

22

27

26

24

26

10-49 Mnkr

23

30

31

33

34

37

37

45

45

46

50-99 Mnkr

2

2

7

4

3

4

6

8

5

6

100 - Mnkr

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

Samtliga

973

1 162

1 248

1 325

1 442

1 411

1 428

1 536

1 549

1 748

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 -250 Tkr

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

22 522

25 384

250-999 Tkr

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

6 723

7 191

1-1,9 Mnkr

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2 684

2 938

2-4,9 Mnkr

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

3 177

3 284

5-9,9 Mnkr

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

1 840

1 873

10-49 Mnkr

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

3 014

3 241

50-99 Mnkr

683

658

713

730

731

726

796

824

847

875

100 - Mnkr

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

1 364

1 477

Samtliga

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

42 171

46 263

Omsättning

Importföretag

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 -250 Tkr

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

85 513

94 821

250-999 Tkr

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

16 003

16 662

1-1,9 Mnkr

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

5 937

6 501

2-4,9 Mnkr

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

6 041

6 523

5-9,9 Mnkr

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

3 481

3 681

10-49 Mnkr

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823