Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2019

         

Omsättning

Jämtlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

244

1 184

22 520

85 648

250-999 Tkr

78

162

6 794

16 348

1-1,9 Mnkr

24

65

2 852

6 215

2-4,9 Mnkr

33

45

3 262

6 071

5-9,9 Mnkr

17

26

1 862

3 585

10-49 Mnkr

31

45

3 073

5 198

50-99 Mnkr

5

8

824

1 202

100 - Mnkr

8

1

1 404

1 782

Samtliga

440

1 536

42 591

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2010-2019

                     

Jämtlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014  

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

246

246

274

258

264

250

237

214

215

244

250-999 Tkr

71

67

86

75

69

57

57

63

66

78

1-1,9 Mnkr

35

31

24

17

28

40

28

28

32

24

2-4,9 Mnkr

23

31

22

25

26

21

32

27

30

33

5-9,9 Mnkr

13

12

14

14

13

13

13

20

18

17

10-49 Mnkr

24

24

26

31

27

22

21

21

24

31

50-99 Mnkr

6

6

6

2

5

6

7

8

6

5

100 - Mnkr

8

7

6

7

7

7

6

6

7

8

Samtliga

426

424

458

429

439

416

401

387

398

440

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

649

711

689

858

942

1 011

1 079

1 058

1 076

1 184

250-999 Tkr

149

148

154

158

157

170

192

194

170

162

1-1,9 Mnkr

37

46

42

45

42

44

62

46

58

65

2-4,9 Mnkr

45

45

42

41

47

40

53

49

53

45

5-9,9 Mnkr

16

23

20

27

21

21

18

22

27

26

10-49 Mnkr

25

30

23

30

31

33

34

37

37

45

50-99 Mnkr

1

2

2

2

7

4

3

4

6

8

100 - Mnkr

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

Samtliga

923

1 007

973

1 162

1 248

1 325

1 442

1 411

1 428

1 536

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

250-999 Tkr

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

1-1,9 Mnkr

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2-4,9 Mnkr

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

5-9,9 Mnkr

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

10-49 Mnkr

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

50-99 Mnkr

778

700

683

658

713

730

731

726

796

824

100 - Mnkr

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

Samtliga

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

250-999 Tkr

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

1-1,9 Mnkr

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

2-4,9 Mnkr

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

5-9,9 Mnkr

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

10-49 Mnkr

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

50-99 Mnkr

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

100 - Mnkr

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

Samtliga

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

120 417

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret