Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2021-09-22
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2020

Djurslag Jämtlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 6 252 303 390 2,1
Kor, uppfödning av kalvar 5 120 206 950 2,5
Kvigor, tjurar och stutar 9 168 480 493 1,9
Kalvar, under 1 år 8 884 462 149 1,9
Baggar och tackor 5 081 263 369 1,9
Lamm 3 735 237 784 1,6
Galtar för avel 10 1 421 0,7
Suggor för avel 165 129 889 0,1
Slaktsvin >20 kg 990 868 799 0,1
Smågrisar <20 kg 269 367 646 0,0
Höns 11 287 8 403 424 0,1
Värpkycklingar .. 2 420 149 ..
Slaktkycklingar .. 10 779 686 ..
Kalkoner .. 88 979 ..
Hästar* 1 235 88 594 1,4
Nötkreatur 29 424 1 452 982 2,0
Får 8 816 501 153 1,8
Svin 1 434 1 367 755 0,1
Höns 11 287 21 603 259 0,1

Livsmedelsproducerande husdjur  antal 2011-2020

Jämtlands län

                   

Djurslag                 

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor, mjölkproduktion

8 262

7 714

7 606

7 349

7 417

7 164

6 982

6 623

6 123

6 252

Kor, uppf. av kalvar

3 865

4 064

4 105

4 303

4 399

4 469

4 635

4 813

4 736

5 120

Kvigor, tjurar, stutar

10 256

9 927

9 907

9 561

9 280

9 051

9 281

9 282

9 182

9 168

Kalvar, under 1 år

9 001

8 861

8 517

8 594

8 620

8 800

8 843

8 783

8 307

8 884

Baggar och tackor

5 468

5 539

6 277

5 203

6 622

5 477

5 157

5 424

5 928

5 081

Lamm

5 688

4 931

5 204

4 335

5 613

4 605

4 207

4 166

5 204

3 735

Galtar för avel

 

 

5

 

0

10

 

6

6

10

Suggor för avel

 

 

47

 

53

96

 

109

121

165

Slaktsvin >20 kg

 

 

872

 

258

930

876

1 198

572

990

Smågrisar <20 kg

 

 

111

 

247

282

 

150

 

269

Höns

18 134

22 806

21 680

26 024

25 042

22 940

16 563

19 085

23 697

11 287

Värpkycklingar

74

 

154

 

 

 

 

 

 

..

Slaktkycklingar

0

0

17

 

 

 

 

 

 

..

Kalkoner

 

 

41

 

 

 

 

 

 

..

Hästar

 

 

1 798

 

 

1 555

 

 

 

1 235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

31 384

30 566

30 135

29 807

29 716

29 484

29 741

29 501

28 348

29 424

Får

11 156

10 470

11 481

9 538

12 235

10 082

9 364

9 590

11 132

8 816

Svin

0

0

1 035

0

558

1 318

876

1 462

699

1 434

Höns

18 208

22 806

21 851

26 024

25 042

22 940

16 563

19 085

23 697

11 287

 

 

                 

Riket

                   

Djurslag                  

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor, mjölkproduktion

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

Kor, uppf. av kalvar

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

Kvigor, tjurar, stutar

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

Kalvar, under 1 år

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

Baggar och tackor

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

Lamm

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

Galtar för avel

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

Suggor för avel

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

Slaktsvin >20 kg

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

Smågrisar <20 kg

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

Höns

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

Värpkycklingar

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

Slaktkycklingar

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

Kalkoner

 

 

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

Hästar

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

Får

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

Svin

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

Höns

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

Källa: Jordbruksverket