Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2021-06-16
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2020 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,3 9,9 65,2 18,9
Uppsala län 33,2 7,4 66,3 14,5
Södermanlands län 32,8 7,0 66,7 13,6
Östergötlands län 29,0 5,7 70,2 12,8
Jönköpings län 28,4 6,0 70,7 14,0
Kronobergs län 30,5 6,0 67,0 12,2
Kalmar län 27,9 5,3 71,5 12,8
Gotlands län 42,5 10,7 57,5 14,2
Blekinge län 30,7 5,7 69,3 11,5
Skåne län 33,3 8,1 65,9 15,6
Hallands län 33,6 8,1 65,4 15,1
Västra Götalands län 31,8 7,4 66,9 14,8
Värmlands län 33,1 6,5 65,6 12,1
Örebro län 31,7 6,2 67,8 12,8
Västmanlands län 32,0 6,8 67,3 13,5
Dalarnas län 32,0 7,0 67,1 13,8
Gävleborgs län 33,6 6,3 66,0 11,7
Västernorrlands län 31,4 6,2 67,5 12,4
Jämtlands län 34,7 8,6 64,3 15,0
Västerbottens län 31,1 5,7 68,0 11,7
Norrbottens län 33,1 6,9 65,6 12,3
Riket 32,4 7,7 66,4 15,1

Nystartade företag 2000-2020. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Jämtlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2000

33,0

60,0

29,0

66,0

   

2001

36,0

62,0

31,0

67,0

   

2002

34,5

63,7

31,4

66,4

   

2003

30,6

68,3

31,5

66,5

   

2004

32,3

65,6

32,2

65,4

   

2005

29,6

70,4

33,7

66,3

   

2006

32,0

68,0

35,0

65,0

   

2007

33,2

66,8

33,7

66,3

   

2008

32,2

67,8

34,1

65,9

   

2009

31,1

61,1

33,1

60,9

   

2010

34,0

58,6

32,0

60,6

   

2011

34,8

59,1

31,2

59,9

   

2012

35,3

57,1

31,1

59,9

   

2013

32,9

67,1

34,0

66,0

   

2014

35,1

64,9

34,2

65,8

   

2015

31,6

68,4

33,5

66,5

   

2016

31,5

67,2

32,1

66,4

   

2017

31,5

66,9

31,6

66,9

   

2018

31,2

68,7

32,3

66,3

   

2019

32,5

66,3

32,5

66,0

   

2020

34,7

64,3

32,4

66,4

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2000-2020 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Jämtlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2000

4,0

7,0

5,7

4,2

9,1

6,9

2001

4,6

7,6

6,3

4,0

8,3

6,3

2002

4,8

8,3

6,7

4,2

8,7

6,6

2003

4,0

8,3

6,3

4,1

8,4

6,4

2004

4,4

8,4

6,6

4,7

9,4

7,3

2005

4,1

10,5

7,2

5,2

9,9

7,6

2006

4,6

9,3

7,0

5,4

9,6

7,6

2007

6,5

12,5

10,2

6,2

11,9

9,7

2008

6,2

12,4

10,1

6,3

11,8

9,7

2009

6,1

11,4

9,6

6,7

11,9

10,0

2010

7,8

12,8

11,2

7,6

13,9

11,6

2011

8,8

14,2

12,2

7,8

14,5

12,3

2012

8,0

12,4

11,1

7,3

13,6

11,5

2013

7,6

14,7

11,2

7,9

14,9

11,5

2014

8,2

14,4

11,4

8,3

15,4

11,9

2015

8,5

17,4

13,1

7,9

15,1

11,6

2016

7,8

15,7

11,9

7,6

15,0

11,4

2017

7,4

14,7

11,3

7,3

14,8

11,3

2018

6,8

14,2

10,6

7,1

14,0

10,8

2019

8,1

15,5

11,9

7,1

13,8

10,6

2020

8,6

15,0

12,0

7,7

15,1

11,7

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 2000-2020 per 1000 invånare. Index år 2000=100

             

År

Jämtlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2000

100

100

100

100

100

100

2001

115

109

111

95

91

91

2002

120

119

118

100

96

96

2003

100

119

111

98

92

93

2004

110

120

116

112

103

106

2005

102

150

126

123

109

110

2006

115

133

123

127

106

110

2007

163

179

179

148

131

141

2008

155

177

177

150

130

141

2009

153

163

168

159

131

144

2010

196

183

196

181

153

168

2011

220

203

214

185

159

178

2012

201

177

195

173

149

167

2013

189

210

196

189

164

167

2014

205

205

199

197

169

172

2015

212

249

229

188

166

167

2016

195

225

209

180

165

165

2017

184

210

199

173

162

163

2018

171

203

187

170

154

157

2019

202

222

209

170

152

153

2020

215

214

211

184

166

169

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta