Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Nystartade företag

Nystartade företag

Senast uppdaterad 2021-06-16
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 1995-2020

År Jämtlands län Riket Jämtlands län/Riket (%)
1995 444 35 000 1,3
1996 515 36 010 1,4
1997 448 37 040 1,2
1998 443 34 040 1,3
1999 440 35 820 1,2
2000 456 38 745 1,2
2001 491 35 517 1,4
2002 522 37 348 1,4
2003 492 36 413 1,4
2004 524 41 792 1,3
2005 573 43 932 1,3
2006 561 44 386 1,3
2007 819 57 194 1,4
2008 803 57 801 1,4
2009 761 59 597 1,3
2010 885 69 855 1,3
2011 965 73 709 1,3
2012 861 69 216 1,2
2013 860 69 242 1,2
2014 865 71 668 1,2
2015 993 70 135 1,4
2016 930 71 825 1,3
2017 860 68 887 1,2
2018 818 66 750 1,2
2019 921 66 892 1,4
2020 918 73 687 1,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta