Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2021 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Jämtlands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Jämtlands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor

män

totalt

kvinnor    

män    

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

740

2 720

3 460

25 062

71 554

96 616

21,4

25,9

Tillverkning och utvinning

1 062

3 620

4 682

136 752

411 536

548 288

22,7

24,9

Energiförsörjning; miljöverksamhet

173

766

939

14 338

40 857

55 195

18,4

26,0

Byggverksamhet

369

4 812

5 181

38 622

334 485

373 107

7,1

10,4

Handel

2 685

3 481

6 166

267 205

327 987

595 192

43,5

44,9

Transport och magasinering

454

2 205

2 659

49 096

180 816

229 912

17,1

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

1 341

1 206

2 547

89 007

87 358

176 365

52,7

50,5

Information och kommunikation

339

1 036

1 375

68 358

162 209

230 567

24,7

29,6

Finans- och försäkringsverksamhet

431

328

759

50 221

50 548

100 769

56,8

49,8

Fastighetsverksamhet

337

572

909

36 124

51 715

87 839

37,1

41,1

Företagstjänster

3 291

3 848

7 139

276 645

356 243

632 888

46,1

43,7

Offentlig förvaltning och försvar

3 714

2 249

5 963

190 144

131 717

321 861

62,3

59,1

Utbildning

5 206

1 933

7 139

405 537

141 586

547 123

72,9

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

9 147

2 892

12 039

640 892

176 441

817 333

76,0

78,4

Kulturella och personliga tjänster

1 602

1 396

2 998

134 034

94 786

228 820

53,4

58,6

Näringsgren okänd

519

466

985

36 905

25 399

62 304

52,7

59,2

Totalt

31 410

33 530

64 940

2 458 942

2 645 237

5 104 179

48,4

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007). Jämtlands län

                     

Näringsgren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 656

3 652

3 671

3 626

3 406

3 465

3 333

3 511

3 615

3 460

Tillverkning och utvinning

4 905

4 775

4 708

4 679

4 624

4 694

4 729

4 761

4 486

4 682

Energiförsörjning; miljöverksamhet

842

795

814

812

782

753

764

808

911

939

Byggverksamhet

4 462

4 377

4 468

4 454

4 665

4 824

5 017

5 006

4 892

5 181

Handel

5 929

5 879

5 926

6 019

6 034

6 090

6 116

6 254

6 083

6 166

Transport och magasinering

2 865

2 885

2 800

2 775

2 805

2 835

2 797

2 766

2 634

2 659

Hotell- och restaurangverksamhet

2 764

2 859

2 780

2 873

2 841

2 884

2 900

2 704

2 507

2 547

Information och kommunikation

1 326

1 357

1 319

1 324

1 296

1 247

1 274

1 286

1 329

1 375

Finans- och försäkringsverksamhet

762

750

734

786

771

771

792

781

754

759

Fastighetsverksamhet

832

862

848

895

920

916

911

937

892

909

Företagstjänster

5 649

6 091

5 972

6 018

6 216

6 656

6 867

6 880

6 866

7 139

Offentlig förvaltning och försvar

4 564

4 489

4 475

4 741

4 957

5 293

5 549

5 557

5 498

5 963

Utbildning

6 564

6 578

6 651

6 719

6 919

7 009

7 039

7 042

7 032

7 139

Vård och omsorg; sociala tjänster

11 792

12 027

12 191

12 434

12 560

12 348

12 084

12 312

12 148

12 039

Kulturella och personliga tjänster

2 942

3 016

2 964

2 913

2 980

2 990

2 960

2 892

2 771

2 998

Näringsgren okänd

887

943

927

906

1 098

1 177

1 088

1 031

1 031

985

Totalt

60 741

61 335

61 248

61 974

62 874

63 952

64 220

64 528

63 449

64 940

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007), Jämtlands län. Index år 2012=100

                     

Näringsgren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

100

100

99

93

95

91

96

99

95

Tillverkning och utvinning

100

97

96

95

94

96

96

97

91

95

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

94

97

96

93

89

91

96

108

112

Byggverksamhet

100

98

100

100

105

108

112

112

110

116

Handel

100

99

100

102

102

103

103

105

103

104

Transport och magasinering

100

101

98

97

98

99

98

97

92

93

Hotell- och restaurangverksamhet

100

103

101

104

103

104

105

98

91

92

Information och kommunikation

100

102

99

100

98

94

96

97

100

104

Finans- och försäkringsverksamhet

100

98

96

103

101

101

104

102

99

100

Fastighetsverksamhet

100

104

102

108

111

110

109

113

107

109

Företagstjänster

100

108

106

107

110

118

122

122

122

126

Offentlig förvaltning och försvar

100

98

98

104

109

116

122

122

120

131

Utbildning

100

100

101

102

105

107

107

107

107

109

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

103

105

107

105

102

104

103

102

Kulturella och personliga tjänster

100

103

101

99

101

102

101

98

94

102

Näringsgren okänd

100

106

105

102

124

133

123

116

116

111

Totalt

100

101

101

102

104

105

106

106

104

107

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta