Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2022-02-28
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2020 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Jämtlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

8 210

14

13 935

24

22 145

45

58 030

Jordbruk, skogsbruk och fiske

220

10

230

11

450

24

2 115

Tillverkning och utvinning

410

10

340

8

750

25

4 260

Energiförsörjning; miljöverksamhet

175

20

220

25

395

47

895

Byggverksamhet

360

8

170

4

530

15

4 695

Handel

675

12

420

7

1 095

27

5 630

Transport och magasinering

205

8

120

5

325

20

2 485

Hotell- och restaurangverksamhet

290

13

160

7

450

28

2 150

Information och kommunikation

355

25

495

35

850

72

1 420

Finans- och försäkringsverksamhet

145

18

245

31

390

60

790

Fastighetsverksamhet

135

17

180

23

315

37

785

Företagstjänster

1 050

17

1 755

28

2 805

52

6 355

Offentlig förvaltning och försvar

1 110

20

2 560

47

3 670

73

5 430

Utbildning och forskning

1 145

17

2 950

45

4 095

74

6 615

Vård och omsorg; sociala tjänster

1 390

12

3 500

31

4 890

50

11 330

Personliga och kulturella tjänster

445

18

510

21

955

48

2 465

Okänd verksamhet

100

16

85

14

185

37

610

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 835

14

1 255

10

3 090

58

12 805

   i reguljär utbildning

985

25

420

11

1 405

26

3 870

   ej i reguljär utbildning

855

10

835

9

1 690

19

8 930

Totalt

10 045

14

15 190

21

25 235

36

70 835

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

719 235

16

1 307 215

28

2 026 450

44

4 603 480

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 630

13

6 200

10

13 830

23

59 380

Tillverkning och utvinning

67 330

13

87 765

17

155 095

30

514 255

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 420

18

12 415

24

21 835

42

51 555

Byggverksamhet

31 675

9

23 770

7

55 445

16

339 490

Handel

82 980

15

79 135

15

162 115

30

540 880

Transport och magasinering

28 455

13

22 595

11

51 050

24

211 855

Hotell- och restaurangverksamhet

19 380

14

12 165

9

31 545

23

136 355

Information och kommunikation

50 560

24

100 255

47

150 815

71

212 420

Finans- och försäkringsverksamhet

18 210

19

42 870

45

61 080

64

95 950

Fastighetsverksamhet

14 435

19

17 135

23

31 570

42

74 905

Företagstjänster

97 720

18

181 975

33

279 695

50

554 900

Offentlig förvaltning och försvar

67 905

22

148 610

49

216 515

71

304 280

Utbildning och forskning

77 850

15

254 390

49

332 240

64

516 535

Vård och omsorg; sociala tjänster

104 210

14

258 095

34

362 305

48

755 595

Personliga och kulturella tjänster

34 890

18

52 330

27

87 220

45

194 185

Okänd verksamhet

6 590

16

7 500

18

14 090

34

40 955

Icke förvärvsarbetande, Totalt

217 195

17

186 320

15

403 515

32

1 273 355

   i reguljär utbildning

112 460

30

66 445

17

178 905

47

381 060

   ej i reguljär utbildning

104 735

12

119 875

13

224 610

25

892 295

Totalt

936 430

16

1 493 535

25

2 429 965

41

5 876 835

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta