Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2022-03-01
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2020 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Jämtlands län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

58 030

1

1

6

20

33

14

24

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2 115

1

1

11

32

34

10

11

Tillverkning och utvinning

4 260

1

2

9

29

41

10

8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

895

0

1

3

25

27

20

25

Byggverksamhet

4 695

1

0

8

27

53

8

4

Handel

5 630

1

1

8

21

50

12

7

Transport och magasinering

2 485

0

1

10

33

43

8

5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 150

4

7

10

20

40

13

7

Information och kommunikation

1 420

0

0

2

8

28

25

35

Finans- och försäkringsverksamhet

790

0

0

2

12

37

18

31

Fastighetsverksamhet

785

0

1

6

25

26

17

23

Företagstjänster

6 355

1

2

5

16

31

17

28

Offentlig förvaltning och försvar

5 430

0

1

2

10

17

20

47

Utbildning och forskning

6 615

0

1

3

12

20

17

45

Vård och omsorg; sociala tjänster

11 330

1

2

5

21

28

12

31

Personliga och kulturella tjänster

2 465

1

1

6

20

32

18

21

Okänd verksamhet

610

2

6

10

26

26

16

14

Icke förvärvsarbetande, Totalt

12 805

7

5

14

23

26

14

10

   i reguljär utbildning

3 870

6

9

9

10

29

25

11

   ej i reguljär utbildning

8 930

8

4

16

28

25

10

9

Totalt

70 835

2

2

7

21

32

14

21

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 603 480

1

2

7

17

28

16

28

Jordbruk, skogsbruk och fiske

59 380

2

1

13

28

32

13

10

Tillverkning och utvinning

514 255

1

1

10

25

32

13

17

Energiförsörjning; miljöverksamhet

51 555

0

1

7

22

28

18

24

Byggverksamhet

339 490

3

1

10

27

43

9

7

Handel

540 880

1

1

9

18

40

15

15

Transport och magasinering

211 855

1

2

11

27

35

13

11

Hotell- och restaurangverksamhet

136 355

5

8

12

19

34

14

9

Information och kommunikation

212 420

2

0

2

6

17

24

47

Finans- och försäkringsverksamhet

95 950

1

0

2

8

25

19

45

Fastighetsverksamhet

74 905

1

1

8

22

26

19

23

Företagstjänster

554 900

2

2

6

13

23

18

33

Offentlig förvaltning och försvar

304 280

0

0

2

9

16

22

49

Utbildning och forskning

516 535

1

1

3

10

16

15

49

Vård och omsorg; sociala tjänster

755 595

1

1

5

19

25

14

34

Personliga och kulturella tjänster

194 185

1

2

7

15

29

18

27

Okänd verksamhet

40 955

2

7

11

23

23

16

18

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 273 355

7

6

15

18

21

17

15

   i reguljär utbildning

381 060

5

7

9

9

24

30

17

   ej i reguljär utbildning

892 295

9

6

17

22

20

12

13

Totalt

5 876 835

3

3

8

18

26

16

25

Källa: Statistiska centralbyrån