Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2021 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Berg

 

0

3

 

3

1 415

0,2

Bräcke

 

0

0

 

0

1 052

0,0

Härjedalen

 

 

6

 

6

2 360

0,3

Krokom

0

 

0

0

0

2 372

0,0

Ragunda

11

 

0

 

11

1 015

1,1

Strömsund

0

 

0

 

0

2 371

0,0

Åre

 

4

13

 

17

2 821

0,6

Östersund

0

25

192

7

224

18 004

1,2

Jämtlands län

11

29

214

7

261

31 410

0,8

Riket

4 564

7 707

45 518

5 794

63 583

2 458 942

2,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Berg

0

0

4

 

4

1 589

0,3

Bräcke

 

0

5

 

5

1 315

0,4

Härjedalen

 

0

8

0

8

2 487

0,3

Krokom

0

 

16

0

16

2 836

0,6

Ragunda

8

 

0

 

8

1 223

0,7

Strömsund

3

0

13

0

16

2 813

0,6

Åre

 

6

52

0

58

3 266

1,8

Östersund

9

90

696

73

868

18 001

4,8

Jämtlands län

20

96

794

73

983

33 530

2,9

Riket

11 571

22 923

129 240

13 599

177 333

2 645 237

6,7

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Berg

0

0

7

0

7

3 004

0,2

Bräcke

0

0

5

0

5

2 367

0,2

Härjedalen

0

0

14

0

14

4 847

0,3

Krokom

0

0

16

0

16

5 208

0,3

Ragunda

19

0

0

0

19

2 238

0,8

Strömsund

3

0

13

0

16

5 184

0,3

Åre

0

10

65

0

75

6 087

1,2

Östersund

9

115

888

80

1 092

36 005

3,0

Jämtlands län

31

125

1 008

80

1 244

64 940

1,9

Riket

16 135

30 630

174 758

19 393

240 916

5 104 179

4,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta