Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Politik // Valresultat landstingsvalet

Valresultat landstingsvalet

Senast uppdaterad 2018-09-26
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
Procent- och mandatfördelning landstingsfullmäktigvalet 2018. Jämtlands län

Parti Röstetal Procent Mandat
Moderaterna 12 602 15,1 8
Centerpartiet 17 088 20,4 11
Liberalerna (fd Folkpartiet) 2 907 3,5 2
Kristdemokraterna 6 147 7,3 4
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 26 278 31,4 18
Vänsterpartiet 7 047 8,4 5
Miljöpartiet de gröna 2 894 3,5 2
Sverigedemokraterna 7 835 9,4 5
Feministiskt initiativ 248 0,3
Övriga anmälda partier 653 0,8
Samtliga partier 83 699 100 55
Summa giltiga röster 83 699
Ogiltiga röster - ej anmälda partier 48
Ogiltiga röster blanka 1 926
Ogiltiga röster övriga 48
Summa avgivna röster 85 721
Röstberättigade 102 112
Valdeltagande 83,9
Källa: Valmyndigheten
Mandatfördelning i landstingsfullmäktige efter valen 1998-2018. Jämtlands län

Parti 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Moderaterna 8 5 9 11 11 8
Centerpartiet 9 10 11 9 8 11
Liberalerna (fd Folkpartiet) 2 3 3 3 2 2
Kristdemokraterna 3 2 2 2 4
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23 23 22 24 21 18
Vänsterpartiet 7 6 5 4 4 5
Miljöpartiet de gröna 3 3 3 4 3 2
Sverigedemokraterna 4 5
Samtliga partier 55 52 55 55 55 55

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta