Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2021-12-10
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2020. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Jämtlands län

Riket

Varuproducenter

13 061

1 154 735

Tjänsteproducenter

18 692

2 339 150

Offentlig förvaltning

13 194

978 510

Ej branschfördelat

5 146

566 143

Summa

50 093

5 038 538

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2020. Procent

     

 

Jämtlands län

Riket

Varuproducenter

26,1

22,9

Tjänsteproducenter

37,3

46,4

Offentlig förvaltning

26,3

19,4

Ej branschfördelat

10,3

11,2

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2020. Miljoner kronor, löpande priser

           

Jämtlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

11 456

9 817

6 949

3 612

31 834

2002

10 055

10 120

7 398

3 486

31 059

2003

10 273

10 666

7 840

3 627

32 406

2004

10 241

11 177

8 234

3 644

33 296

2005

11 129

11 704

8 019

3 996

34 848

2006

11 716

12 553

8 240

4 167

36 676

2007

11 163

12 548

8 549

3 806

36 066

2008

13 377

13 321

9 116

4 357

40 171

2009

11 908

13 363

9 024

4 301

38 596

2010

14 681

16 426

8 888

5 214

45 209

2011

13 868

14 152

9 620

4 505

42 145

2012

12 293

14 403

10 272

4 295

41 263

2013

12 099

14 962

10 016

4 367

41 444

2014

12 105

15 967

10 432

4 413

42 917

2015

12 063

16 089

10 685

4 448

43 285

2016

12 246

17 076

11 396

4 807

45 525

2017

13 296

17 630

12 092

4 999

48 017

2018

13 280

18 259

12 675

5 172

49 386

2019

13 175

18 943

13 139

5 152

50 409

2020

13 061

18 692

13 194

5 146

50 093

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

897 115

1 424 559

622 897

375 707

3 320 278

2008

888 812

1 484 847

647 880

390 714

3 412 253

2009

796 407

1 494 730

656 351

393 679

3 341 167

2010

907 648

1 575 658

669 746

420 529

3 573 581

2011

943 141

1 668 938

691 186

424 640

3 727 905

2012

918 825

1 683 535

718 247

422 479

3 743 086

2013

899 561

1 751 778

741 100

430 232

3 822 671

2014

927 397

1 853 788

768 798

442 747

3 992 730

2015

1 005 691

1 980 377

801 975

472 427

4 260 470

2016

1 020 299

2 047 749

842 770

504 213

4 415 031

2017

1 090 184

2 124 933

885 529

524 448

4 625 094

2018

1 129 548

2 220 960

928 410

549 388

4 828 306

2019

1 176 279

2 346 056

962 280

565 004

5 049 619

2020

1 154 735

2 339 150

978 510

566 143

5 038 538

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2020. Index år 2001=100

           

Jämtlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

88

103

106

97

98

2003

90

109

113

100

102

2004

89

114

118

101

105

2005

97

119

115

111

109

2006

102

128

119

115

115

2007

97

128

123

105

113

2008

117

136

131

121

126

2009

104

136

130

119

121

2010

128

167

128

144

142

2011

121

144

138

125

132

2012

107

147

148

119

130

2013

106

152

144

121

130

2014

106

163

150

122

135

2015

105

164

154

123

136

2016

107

174

164

133

143

2017

116

180

174

138

151

2018

116

186

182

143

155

2019

115

193

189

143

158

2020

114

190

190

142

157

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

129

140

130

129

134

2008

127

146

135

134

137

2009

114

147

137

135

135

2010

130

155

140

145

144

2011

135

164

144

146

150

2012

132

166

150

145

151

2013

129

173

155

148

154

2014

133

183

161

152

161

2015

144

195

168

162

172

2016

146

202

176

173

178

2017

156

209

185

180

186

2018

162

219

194

189

195

2019

169

231

201

194

203

2020

166

230

205

195

203

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta