Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2020

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Berg 290 60
Bräcke 230 47
Härjedalen 406 83
Krokom 246 51
Ragunda 492 101
Strömsund 344 71
Åre 372 76
Östersund 436 90
Jämtlands län 382 78
Riket 487 100
BRP per invånare 2009-2020. Tusental kronor

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 234 243 242 253 260 271 269 262 279 283 297 290
Bräcke 170 191 180 181 204 227 234 231 230 227 238 230
Härjedalen 340 388 373 362 361 391 384 398 414 410 396 406
Krokom 200 216 213 213 215 220 214 224 236 240 245 246
Ragunda 558 710 625 541 532 494 424 446 439 456 507 492
Strömsund 251 295 299 294 303 291 298 309 320 330 350 344
Åre 312 342 332 337 337 338 348 373 383 390 391 372
Östersund 311 382 340 359 357 375 383 402 424 435 438 436
Jämtlands län 304 357 333 327 328 339 341 356 372 380 386 382
Riket 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475 491 487

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Berg

65

64

61

64

65

66

62

59

61

60

60

60

Bräcke

47

50

46

46

51

55

54

52

50

48

48

47

Härjedalen

95

102

95

92

91

95

88

89

90

86

81

83

Krokom

56

57

54

54

54

53

49

50

51

51

50

51

Ragunda

156

186

158

138

134

120

97

100

95

96

103

101

Strömsund

70

77

76

75

76

71

69

69

70

69

71

71

Åre

87

90

84

86

85

82

80

84

83

82

80

76

Östersund

87

100

86

91

90

91

88

90

92

92

89

90

Jämtlands län

85

94

84

83

82

82

78

80

81

80

79

78

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2009=100

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Berg

100

104

103

108

111

116

115

112

119

121

127

124

Bräcke

100

113

106

106

120

134

138

136

135

134

140

135

Härjedalen

100

114

110

107

106

115

113

117

122

121

117

119

Krokom

100

108

107

107

108

110

107

112

118

120

123

123

Ragunda

100

127

112

97

95

88

76

80

79

82

91

88

Strömsund

100

117

119

117

121

116

119

123

127

131

139

137

Åre

100

110

107

108

108

108

112

120

123

125

125

119

Östersund

100

123

109

115

115

121

123

129

136

140

141

140

Jämtlands län

100

117

110

108

108

112

112

117

122

125

127

126

Riket

100

106

110

109

111

115

121

124

128

132

137

136

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta