Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2020-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2018

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Berg 283 60
Bräcke 227 48
Härjedalen 410 86
Krokom 240 51
Ragunda 456 96
Strömsund 330 69
Åre 390 82
Östersund 435 92
Jämtlands län 380 80
Riket 475 100
BRP per invånare 2007-2018. Tusental kronor

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 210 260 234 243 242 253 260 271 269 262 279 283
Bräcke 174 184 170 191 180 181 204 227 234 231 230 227
Härjedalen 314 386 340 388 373 362 361 391 384 398 414 410
Krokom 189 209 200 216 213 213 215 220 214 224 236 240
Ragunda 429 574 558 710 625 541 532 494 424 446 439 456
Strömsund 252 303 251 295 299 294 303 291 298 309 320 330
Åre 287 326 312 342 332 337 337 338 348 373 383 390
Östersund 305 319 311 382 340 359 357 375 383 402 424 435
Jämtlands län 284 317 304 357 333 327 328 339 341 356 372 380
Riket 363 370 359 381 395 393 398 412 435 445 460 475

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

58

70

65

64

61

64

65

66

62

59

61

60

Bräcke

48

50

47

50

46

46

51

55

54

52

50

48

Härjedalen

87

104

95

102

95

92

91

95

88

89

90

86

Krokom

52

56

56

57

54

54

54

53

49

50

51

51

Ragunda

118

155

156

186

158

138

134

120

97

100

95

96

Strömsund

69

82

70

77

76

75

76

71

69

69

70

69

Åre

79

88

87

90

84

86

85

82

80

84

83

82

Östersund

84

86

87

100

86

91

90

91

88

90

92

92

Jämtlands län

78

86

85

94

84

83

82

82

78

80

81

80

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2007=100

                         

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Berg

100

124

111

116

115

120

124

129

128

125

133

135

Bräcke

100

106

98

110

103

104

117

130

134

133

132

130

Härjedalen

100

123

108

123

119

115

115

125

122

127

132

131

Krokom

100

111

106

114

113

113

114

116

113

119

125

127

Ragunda

100

134

130

166

146

126

124

115

99

104

102

106

Strömsund

100

120

100

117

119

117

120

115

118

123

127

131

Åre

100

114

109

119

116

117

117

118

121

130

133

136

Östersund

100

105

102

125

112

118

117

123

126

132

139

143

Jämtlands län

100

112

107

126

117

115

115

119

120

125

131

134

Riket

100

102

99

105

109

108

110

113

120

123

127

131

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

                         

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta