Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2020. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Jämtlands län 960 907 536 852
Riket 1 048 1 011 617 1 008

BRP per sysselsatt 2001-2020. Tusental kronor, löpande priser

         

Jämtlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

875

514

286

563

2002

773

538

303

553

2003

790

558

319

572

2004

759

548

337

571

2005

824

582

334

605

2006

843

601

355

632

2007

797

595

364

551

2008

949

614

400

611

2009

953

627

405

688

2010

1 129

794

404

812

2011

998

646

428

723

2012

924

679

435

710

2013

931

693

432

717

2014

938

743

452

746

2015

907

735

442

729

2016

914

798

467

769

2017

985

794

486

792

2018

929

808

507

798

2019

909

869

515

816

2020

960

907

536

852

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

819

728

423

651

2008

798

742

449

663

2009

757

750

463

749

2010

865

776

475

796

2011

870

797

489

812

2012

850

795

503

809

2013

838

814

513

818

2014

862

844

525

843

2015

938

885

535

886

2016

958

892

548

902

2017

987

905

566

922

2018

1 000

930

588

947

2019

1 042

974

605

985

2020

1 048

1 011

617

1 008

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2020. Index år 2001=100

         

Jämtlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

88

105

106

98

2003

90

109

111

101

2004

87

107

118

101

2005

94

113

117

107

2006

96

117

124

112

2007

91

116

127

98

2008

108

119

140

108

2009

109

122

142

122

2010

129

154

141

144

2011

114

126

150

128

2012

106

132

152

126

2013

106

135

151

127

2014

107

144

158

132

2015

104

143

154

129

2016

105

155

163

136

2017

113

155

170

141

2018

106

157

177

142

2019

104

169

180

145

2020

110

177

188

151

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

135

131

125

115

2008

131

133

133

117

2009

125

135

137

133

2010

143

140

141

141

2011

143

143

145

144

2012

140

143

149

143

2013

138

146

152

145

2014

142

152

155

149

2015

155

159

159

157

2016

158

160

162

160

2017

163

163

168

163

2018

165

167

174

168

2019

172

175

179

174

2020

173

182

183

178

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta