Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // Industrins investeringar i län…

Industrins investeringar i länet

Senast uppdaterad 2016-03-08
Förklaring
Källa till statistiken är SCB:s investeringsenkät i februari. Det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrin hämtas från företagsstatistiken, som är en årlig totalundersökning. Då detta innebär att uppgifter om det definitiva investeringsutfallet föreligger relativt sent, i normalfallet i maj två år efter investeringsåret, måste SCB skatta uppgifterna. Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringar per anställd är lika stora i företag med 10 - 19 som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i enkäten från företag med 20 - 49 anställda, skattas investeringar per sysselsatt inom ett tiotal branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCB:s företagsdatabas.
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Industrins investeringar 2014-2016. Värden i miljoner kronor

         

Region

Typ

2014

2015

Planer 2016

Jämtlands län

 

Byggnader

61

33

28

Maskiner

104

151

133

Totalt

165

184

161

Riket

 

Byggnader

6 931

7 307

7 082

Maskiner

44 526

56 046

57 487

Totalt

51 457

63 353

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna för 2014 samt plan för år 2015 är insamlade i februari 2015

Industrins investeringar 1991-2016. Värden i miljoner kr, löpande priser

             

År

Jämtlands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

51

166

217

7 308

28 732

36 040

1992

17

167

184

4 947

24 553

29 500

1993

10

138

148

4 365

26 860

31 225

1994

29

188

217

4 862

34 263

39 125

1995

41

222

263

8 749

46 895

55 644

1996

127

248

375

9 715

51 547

61 262

1997

36

231

267

7 925

49 574

57 499

1998

35

185

220

7 926

50 154

58 080

1999

89

252

341

7 861

47 922

55 783

2000

55

323

378

8 031

48 240

56 271

2001

47

253

300

6 572

47 910

54 482

2002

28

132

160

6 081

45 059

51 140

2003

121

177

298

5 824

41 160

46 984

2004

114

306

420

5 605

40 258

45 863

2005

7

191

198

5 202

49 464

54 666

2006

20

143

163

5 719

51 080

56 799

2007

24

149

173

6 518

56 350

62 868

2008

77

302

379

9 032

56 755

65 787

2009

32

134

166

6 782

43 505

50 287

2010

16

98

114

4 997

41 649

46 646

2011

38

129

167

5 776

43 525

49 301

2012

42

120

162

7 513

46 917

54 430

2013

16

88

103

6 405

46 183

52 588

2014

61

104

165

6 931

44 526

51 457

2015

33

151

184

7 307

56 046

63 353

Planer 2016

28

133

161

7 082

57 487

64 569

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

Utveckling av industrins investeringar 1991-2016.
Index år 1991=100

             

År

Jämtlands län

Riket

Byggnader

Maskiner

Totalt

Byggnader

Maskiner

Totalt

1991

100

100

100

100

100

100

1992

33

101

85

68

85

82

1993

20

83

68

60

93

87

1994

57

113

100

67

119

109

1995

80

134

121

120

163

154

1996

249

149

173

133

179

170

1997

71

139

123

108

173

160

1998

69

111

101

108

175

161

1999

175

152

157

108

167

155

2000

108

195

174

110

168

156

2001

92

152

138

90

167

151

2002

55

80

74

83

157

142

2003

237

107

137

80

143

130

2004

224

184

194

77

140

127

2005

14

115

91

71

172

152

2006

39

86

75

78

178

158

2007

47

90

80

89

196

174

2008

151

182

175

124

198

183

2009

63

81

76

93

151

140

2010

31

59

53

68

145

129

2011

74

78

77

79

151

137

2012

83

72

75

103

163

151

2013

31

53

48

88

161

146

2014

120

63

76

95

155

143

2015

65

91

85

100

195

176

Planer 2016

55

80

74

97

200

179

Källa: Statistiska centralbyrån

Uppgifterna avser företag med mer än 20 anställda inom tillverkningsindustri, C och D enligt SNI 02 samt B och C enligt SNI 2007.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta