Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // Kommunalskatt

Kommunalskatt

Senast uppdaterad 2022-12-16
Förklaring
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter från Skatteverket. Fr.o.m. år 2000 ingår inte kyrkoskatt i kommunalskatten.
PDF
Diagram nuläge
Kommunal skatt 2023, kronor

Kommun/Region Primär- kommunal skatt Landstings-kommunal skatt Total kom- munal skatt
Berg 22,52 11,70 34,22
Bräcke 23,39 11,70 35,09
Härjedalen 22,47 11,70 34,17
Krokom 22,17 11,70 33,87
Ragunda 23,22 11,70 34,92
Strömsund 23,22 11,70 34,92
Åre 22,22 11,70 33,92
Östersund 22,02 11,70 33,72
Jämtlands län 22,31 11,70 34,01
Riket 20,67 11,57 32,24

Primärkommunal skattesats 2012-2023

                         

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Berg

22,87

22,87

22,87

22,52

22,52

22,52

22,52

22,52

22,52

22,52

22,52

22,52

Bräcke

23,32

23,32

23,74

23,39

23,39

23,39

23,39

23,39

23,39

23,39

23,39

23,39

Härjedalen

22,82

22,82

22,82

22,47

22,47

22,47

22,47

22,47

22,47

22,47

22,47

22,47

Krokom

22,52

22,52

22,52

22,17

22,17

22,17

22,17

22,17

22,17

22,17

22,17

22,17

Ragunda

23,57

23,57

23,57

23,22

23,22

23,22

23,22

23,22

23,22

23,22

23,22

23,22

Strömsund

23,07

23,07

23,07

22,72

22,72

23,22

23,22

23,22

23,22

23,22

23,22

23,22

Åre

22,57

22,57

22,57

22,22

22,22

22,22

22,22

22,22

22,22

22,22

22,22

22,22

Östersund

22,37

22,37

22,37

22,02

22,02

22,02

22,02

22,02

22,02

22,02

22,02

22,02

Jämtlands län

22,62

22,62

22,64

22,29

22,29

22,33

22,32

22,32

22,32

22,31

22,31

22,31

Riket

20,59

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

20,70

20,72

20,71

20,67

20,67

                         

Landstingskommunal skattesats 2012-2023

                         

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Jämtlands län

10,60

10,85

10,85

11,20

11,20

11,20

11,20

11,20

11,70

11,70

11,70

11,70

Riket

11,01

11,11

11,20

11,29

11,35

11,36

11,39

11,49

11,56

11,56

11,56

11,57

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av primärkommunal skattesats 2012-2023. Index år 2012=100

                         

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Berg

100

100

100

98

98

98

98

98

98

98

98

98

Bräcke

100

100

102

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Härjedalen

100

100

100

98

98

98

98

98

98

98

98

98

Krokom

100

100

100

98

98

98

98

98

98

98

98

98

Ragunda

100

100

100

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Strömsund

100

100

100

98

98

101

101

101

101

101

101

101

Åre

100

100

100

98

98

98

98

98

98

98

98

98

Östersund

100

100

100

98

98

98

98

98

98

98

98

98

Jämtlands län

100

100

100

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Riket

100

100

100

101

101

101

101

101

101

101

100

100

                         

Utveckling av landstingskommunal skattesats 2012-2023. Index år 2012=100

                         

Kommun/Region

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Jämtlands län

100

102

102

106

106

106

106

106

110

110

110

110

Riket

100

101

102

103

103

103

103

104

105

105

105

105

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta