Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Regional ekonomi // Primärkommunala investeringar

Primärkommunala investeringar

Senast uppdaterad 2020-09-02
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Primärkommunala investeringar 2019

Region Investeringar, tusental kronor Investeringar per invånare, kr
Stockholms län 17 927 914 7 542
Uppsala län 2 024 101 5 275
Södermanlands län 1 834 229 6 165
Östergötlands län 2 889 911 6 208
Jönköpings län 2 669 207 7 341
Kronobergs län 1 231 266 6 111
Kalmar län 1 355 248 5 522
Gotlands län 497 241 8 331
Blekinge län 1 026 170 6 429
Skåne län 10 842 316 7 869
Hallands län 3 472 065 10 400
Västra Götalands län 14 177 119 8 214
Värmlands län 2 438 098 8 633
Örebro län 1 360 916 4 465
Västmanlands län 2 206 899 8 001
Dalarnas län 1 742 174 6 050
Gävleborgs län 1 339 931 4 663
Västernorrlands län 1 245 878 5 078
Jämtlands län 952 888 7 285
Västerbottens län 2 673 170 9 837
Norrbottens län 2 508 676 10 031
Riket 76 415 417 7 399

Primärkommunala investeringar 2013-2019. Tusental kronor