Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2020-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2021, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Berg 180,7 80
Bräcke 182,6 81
Härjedalen 193,7 86
Krokom 197,9 88
Ragunda 182,4 81
Strömsund 183,0 81
Åre 194,9 87
Östersund 210,5 93
Jämtlands län 199,8 89
Riket 225,2 100
Skattekraft 2010-2021. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Berg 140,6 143,4 144,2 143,3 150,3 155,2 160,4 164,1 168,1 173,9 177,8 180,7
Bräcke 145,8 147,3 145,9 149,2 155,9 159,5 164,1 166,8 169,8 175,1 180,4 182,6
Härjedalen 147,7 149,3 153,3 155,0 159,3 161,2 165,6 171,9 183,5 188,6 191,1 193,7
Krokom 151,1 152,5 155,2 157,2 162,8 168,6 171,8 176,9 184,7 190,8 196,7 197,9
Ragunda 149,2 149,6 149,5 152,1 156,3 159,4 163,7 169,6 172,7 175,5 180,0 182,4
Strömsund 146,1 147,0 148,5 147,7 154,2 158,8 161,4 167,2 171,2 176,3 180,4 183,0
Åre 146,2 148,9 152,6 156,2 157,8 161,7 164,9 172,7 176,5 187,3 190,7 194,9
Östersund 166,4 168,2 168,8 171,0 176,3 180,7 183,8 190,5 197,8 202,7 207,6 210,5
Jämtlands län 156,0 157,8 159,2 161,0 166,3 170,6 174,1 180,3 186,8 192,4 197,0 199,8
Riket 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2
Utveckling av skattekraften 2010-2021. Index riket=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Berg 81 83 82 80 81 82 83 81 80 81 80 80
Bräcke 84 85 83 83 84 84 84 83 81 81 82 81
Härjedalen 85 86 87 86 86 85 85 85 88 88 86 86
Krokom 87 88 88 87 88 89 88 88 88 89 89 88
Ragunda 86 86 85 84 84 84 84 84 83 81 81 81
Strömsund 84 85 84 82 83 83 83 83 82 82 82 81
Åre 84 86 87 87 85 85 85 86 85 87 86 87
Östersund 96 97 96 95 95 95 95 94 95 94 94 93
Jämtlands län 90 91 90 89 90 90 90 89 89 89 89 89
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta