Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
132 670 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2022-12-16
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2023, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Berg 189,5 79
Bräcke 194,0 81
Härjedalen 204,8 86
Krokom 207,7 87
Ragunda 191,8 80
Strömsund 190,5 80
Åre 204,9 86
Östersund 220,4 92
Jämtlands län 209,7 88
Riket 239,2 100
Skattekraft 2012-2023. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Berg 144,2 143,3 150,3 155,2 160,4 164,1 168,1 173,9 177,8 180,7 181,5 189,5
Bräcke 145,9 149,2 155,9 159,5 164,1 166,8 169,8 175,1 180,4 182,6 189,0 194,0
Härjedalen 153,3 155,0 159,3 161,2 165,6 171,9 183,5 188,6 191,1 193,7 195,5 204,8
Krokom 155,2 157,2 162,8 168,6 171,8 176,9 184,7 190,8 196,7 197,9 201,7 207,7
Ragunda 149,5 152,1 156,3 159,4 163,7 169,6 172,7 175,5 180,0 182,4 184,4 191,8
Strömsund 148,5 147,7 154,2 158,8 161,4 167,2 171,2 176,3 180,4 183,0 185,1 190,5
Åre 152,6 156,2 157,8 161,7 164,9 172,7 176,5 187,3 190,7 194,9 192,8 204,9
Östersund 168,8 171,0 176,3 180,7 183,8 190,5 197,8 202,7 207,6 210,5 213,3 220,4
Jämtlands län 159,2 161,0 166,3 170,6 174,1 180,3 186,8 192,4 197,0 199,8 202,2 209,7
Riket 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1 225,2 228,8 239,2
Utveckling av skattekraften 2012-2023. Index riket=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Berg 82 80 81 82 83 81 80 81 80 80 79 79
Bräcke 83 83 84 84 84 83 81 81 82 81 83 81
Härjedalen 87 86 86 85 85 85 88 88 86 86 85 86
Krokom 88 87 88 89 88 88 88 89 89 88 88 87
Ragunda 85 84 84 84 84 84 83 81 81 81 81 80
Strömsund 84 82 83 83 83 83 82 82 82 81 81 80
Åre 87 87 85 85 85 86 85 87 86 87 84 86
Östersund 96 95 95 95 95 94 95 94 94 93 93 92
Jämtlands län 90 89 90 90 90 89 89 89 89 89 88 88
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta