Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Samhällets service // Avstånd till livsmedelsbutik

Avstånd till livsmedelsbutik

Senast uppdaterad 2018-05-03
Förklaring

Tillväxtanalys undersöker årligen hur befolkningens tillgång till service förändras och vad det får för konsekvenser. Tabellen visar tillgänglighet till dagligvaruhandel med utgångspunkt i befolkningssiffror för året innan, andel personer per intervall. Skärgårdsbefolkningen är exkluderad ur analysen på grund av tekniska skäl, totalt ca 30 000 personer. I analysen beräknas det kortaste avståndet via farbar väg med bil från en befolkad 250 metersruta till närmaste dagligvaruhandel.

Avstånd till närmaste livsmedelsbutik 2017

         

Kommun/Region

Andel (%) per avståndsklass

0-10 min

10-20 min

20-30 min

mer än 30 min

Berg

92,5

5,2

1,9

0,5

Bräcke

76,0

21,7

2,3

0,0

Härjedalen

89,2

8,9

1,8

0,1

Krokom

95,0

4,0

0,7

0,2

Ragunda

85,0

14,3

0,7

0,0

Strömsund

85,6

10,9

2,9

0,6

Åre

92,2

7,1

0,6

0,1

Östersund

97,7

2,2

0,1

0,0

Jämtlands län

93,2

5,8

0,8

0,1

Riket

98,5

1,5

0,1

0,0

Källa: Tillväxtverket

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta