Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Samhällets service // Avstånd till vårdcentral

Avstånd till vårdcentral

Senast uppdaterad 2015-06-10
Förklaring

Tillväxtanalys undersöker årligen hur befolkningens tillgång till service förändras och vad det får för konsekvenser. Tabellen visar tillgänglighet till vårdcentral med utgångspunkt i befolkningssiffror för året innan, andel personer per intervall. Skärgårdsbefolkningen är exkluderad ur analysen på grund av tekniska skäl, totalt ca 30 000 personer. I analysen beräknas det kortaste avståndet via farbar väg med bil från en befolkad 250 metersruta till närmaste vårdcentral.

Avstånd till närmaste vårdcentral 2014

           

Kommun/Region

Befolkning

Andel (%) per avståndsklass

mindre än 5 min

5-10 min

10-30 min

mer än 30 min

Berg

7 160

33,5

17,9

40,3

8,4

Bräcke

6 559

35,4

8,4

54,9

1,3

Härjedalen

10 281

52,5

6,4

29,2

11,9

Krokom

14 643

39,6

30,2

26,5

3,7

Ragunda

5 458

44,4

16,7

37,1

1,9

Strömsund

11 984

62,1

11,0

22,1

4,9

Åre

10 420

44,7

32,5

19,1

3,7

Östersund

59 956

85,9

7,1

6,8

0,2

Jämtlands län

126 461

64,8

13,3

19,1

2,9

Riket

9 644 864

66,0

20,6

12,8

0,5

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta