Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 7 213
Bräcke 10 973
Härjedalen 13 844
Krokom
Ragunda 9 144
Strömsund 5 896
Åre 7 772
Östersund 3 450
Jämtlands län 8 328
Riket 3 103
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 2 948 3 303 3 672 4 218 4 295 4 305 3 877 4 055 4 392 4 710 7 213
Bräcke 10 560 10 602 11 106 10 129 22 146 9 812 10 141 9 158 10 471 11 018 10 973
Härjedalen 7 498 8 440 10 034 9 286 11 212 9 606 9 430 11 425 12 252 12 783 13 844
Krokom 3 453 3 042 3 300 3 506 3 712 3 872 3 298 3 914 3 639 3 894
Ragunda 11 366 10 103 9 431 8 558 9 001 9 065 8 507 8 882 10 037 10 083 9 144
Strömsund 4 444 4 254 4 126 4 391 4 432 4 497 4 158 3 871 5 351 5 508 5 896
Åre 7 136 7 798 7 878 7 492 8 304 8 089 7 478 8 118 7 877 7 850 7 772
Östersund 2 778 2 808 2 995 3 016 2 780 3 008 2 436 . 3 044 3 501 3 450
Jämtlands län 6 273 6 294 6 568 6 325 8 235 6 532 6 166 6 540 7 133 7 418 8 328
Riket 3 173 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 2 985 3 008 3 064 3 103
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 100 112 125 143 146 146 132 138 149 160 245
Bräcke 100 100 105 96 210 93 96 87 99 104 104
Härjedalen 100 113 134 124 150 128 126 152 163 170 185
Krokom 100 88 96 102 108 112 96 113 105 113
Ragunda 100 89 83 75 79 80 75 78 88 89 80
Strömsund 100 96 93 99 100 101 94 87 120 124 133
Åre 100 109 110 105 116 113 105 114 110 110 109
Östersund 100 101 108 109 100 108 88 . 110 126 124
Jämtlands län 100 100 105 101 131 104 98 104 114 118 133
Riket 100 102 100 92 94 93 94 94 95 97 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta