Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 33 222
Bräcke 36 028
Härjedalen 34 724
Krokom
Ragunda 27 288
Strömsund 33 972
Åre 19 414
Östersund 28 464
Jämtlands län 30 445
Riket 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 26 894 28 114 29 453 30 059 30 043 30 969 30 810 31 336 32 423 32 248 33 222
Bräcke 26 913 28 865 29 502 30 617 31 030 31 106 31 982 32 284 32 506 34 188 36 028
Härjedalen 26 814 27 030 28 250 28 625 30 174 31 515 33 103 33 988 35 227 36 219 34 724
Krokom 18 842 19 118 19 882 20 339 21 185 21 553 22 881 23 649 24 901 25 222
Ragunda 24 899 25 816 25 812 26 821 27 725 27 083 27 845 27 250 26 819 26 197 27 288
Strömsund 24 303 24 957 26 051 26 789 27 780 28 319 28 856 30 401 32 063 32 839 33 972
Åre 16 791 17 228 17 796 17 995 17 816 17 954 18 089 18 630 18 980 19 002 19 414
Östersund 20 247 21 239 21 954 22 699 23 461 24 117 24 757 25 658 26 718 27 406 28 464
Jämtlands län 23 213 24 046 24 837 25 493 26 152 26 577 27 290 27 899 28 705 29 165 30 445
Riket 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 100 105 110 112 112 115 115 117 121 120 124
Bräcke 100 107 110 114 115 116 119 120 121 127 134
Härjedalen 100 101 105 107 113 118 123 127 131 135 130
Krokom 100 101 106 108 112 114 121 126 132 134
Ragunda 100 104 104 108 111 109 112 109 108 105 110
Strömsund 100 103 107 110 114 117 119 125 132 135 140
Åre 100 103 106 107 106 107 108 111 113 113 116
Östersund 100 105 108 112 116 119 122 127 132 135 141
Jämtlands län 100 104 107 110 113 114 118 120 124 126 131
Riket 100 103 107 110 112 116 119 123 127 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta