Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2020. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Berg 178 855
Bräcke 159 967
Härjedalen 154 008
Krokom
Ragunda 170 465
Strömsund 148 576
Åre 187 313
Östersund 156 141
Jämtlands län 165 046
Riket 156 299
Kommunala kostnader för förskola 2010-2020. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 120 314 126 356 138 884 151 615 160 974 173 039 179 030 194 470 179 077 174 149 178 855
Bräcke 115 315 - 125 064 120 029 133 865 134 113 142 459 146 431 143 382 154 793 159 967
Härjedalen 133 381 128 174 139 856 142 648 143 406 143 798 148 635 152 999 169 277 159 639 154 008
Krokom 128 401 134 450 132 447 135 094 134 857 142 947 149 857 146 805 151 157 152 455
Ragunda 129 025 130 386 122 971 121 106 119 058 130 090 129 170 144 289 156 692 168 396 170 465
Strömsund 128 756 147 739 150 816 125 865 138 287 148 841 163 260 156 723 160 330 161 252 148 576
Åre 134 878 131 049 131 326 135 107 140 845 144 084 155 104 167 490 172 861 174 562 187 313
Östersund 129 450 136 022 135 180 137 547 140 090 146 256 151 430 155 197 148 691 152 031 156 141
Jämtlands län 127 440 133 454 134 568 133 626 138 923 145 396 152 368 158 050 160 183 162 160 165 046
Riket 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 299
Kommunala kostnader för förskola 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 100 105 115 126 134 144 149 162 149 145 149
Bräcke 100 . 108 104 116 116 124 127 124 134 139
Härjedalen 100 96 105 107 108 108 111 115 127 120 115
Krokom 100 105 103 105 105 111 117 114 118 119
Ragunda 100 101 95 94 92 101 100 112 121 131 132
Strömsund 100 115 117 98 107 116 127 122 125 125 115
Åre 100 97 97 100 104 107 115 124 128 129 139
Östersund 100 105 104 106 108 113 117 120 115 117 121
Jämtlands län 100 105 106 105 109 114 120 124 126 127 130
Riket 100 104 107 110 114 119 124 129 133 135 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta