Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 1 314
Bräcke 1 076
Härjedalen 2 137
Krokom
Ragunda 585
Strömsund 1 495
Åre 1 433
Östersund 2 857
Jämtlands län 1 557
Riket 1 799
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 556 369 484 501 551 441 576 698 730 1 193 1 314
Bräcke 970 1 104 1 056 1 080 1 125 1 027 1 049 1 394 1 117 1 090 1 076
Härjedalen 2 447 2 268 2 413 2 500 2 413 2 460 2 303 2 336 2 398 1 940 2 137
Krokom 1 273 1 493 1 410 1 300 1 415 1 252 1 096 1 300 1 425 1 447
Ragunda 745 594 539 494 593 538 523 592 575 557 585
Strömsund 979 947 1 060 1 069 1 051 1 080 1 224 1 094 1 246 1 260 1 495
Åre 1 086 1 123 1 213 1 360 1 378 1 350 1 460 1 478 1 460 1 525 1 433
Östersund 1 700 1 723 1 798 1 762 2 149 2 231 2 399 2 758 2 801 3 016 2 857
Jämtlands län 1 220 1 203 1 247 1 258 1 334 1 297 1 329 1 456 1 469 1 503 1 557
Riket 1 366 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 799
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 100 66 87 90 99 79 104 126 131 214 236
Bräcke 100 114 109 111 116 106 108 144 115 112 111
Härjedalen 100 93 99 102 99 101 94 95 98 79 87
Krokom 100 117 111 102 111 98 86 102 112 114
Ragunda 100 80 72 66 80 72 70 79 77 75 78
Strömsund 100 97 108 109 107 110 125 112 127 129 153
Åre 100 103 112 125 127 124 134 136 134 140 132
Östersund 100 101 106 104 126 131 141 162 165 177 168
Jämtlands län 100 99 102 103 109 106 109 119 120 123 128
Riket 100 104 108 110 113 116 121 124 128 129 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta