Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2020. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Berg 166 660
Bräcke 134 313
Härjedalen 186 076
Krokom
Ragunda 149 929
Strömsund 181 505
Åre 157 256
Östersund 111 733
Jämtlands län 155 353
Riket 137 892
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 125 414 110 670 109 761 122 293 120 296 127 015 137 008 139 476 145 125 161 627 166 660
Bräcke 106 697 112 036 108 071 113 519 128 598 132 461 120 212 129 131 124 441 127 025 134 313
Härjedalen 123 292 129 487 138 847 137 905 152 833 148 621 164 766 157 506 169 225 178 727 186 076
Krokom 96 520 101 243 100 033 110 435 118 371 122 146 123 366 121 188 124 818 123 507
Ragunda 136 488 169 902 125 591 123 622 127 066 130 783 121 856 125 580 132 892 144 797 149 929
Strömsund 112 088 130 882 125 608 132 160 137 863 138 370 174 012 166 319 182 794 183 051 181 505
Åre 128 180 137 426 152 928 158 966 167 956 161 225 167 581 160 953 141 764 141 886 157 256
Östersund 88 649 95 266 88 446 94 365 103 688 109 557 106 765 106 601 113 743 112 208 111 733
Jämtlands län 114 666 123 364 118 661 124 158 132 084 133 772 139 446 138 345 141 850 146 603 155 353
Riket 102 919 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 129 353 132 688 135 959 137 892
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 100 88 88 98 96 101 109 111 116 129 133
Bräcke 100 105 101 106 121 124 113 121 117 119 126
Härjedalen 100 105 113 112 124 121 134 128 137 145 151
Krokom 100 105 104 114 123 127 128 126 129 128
Ragunda 100 124 92 91 93 96 89 92 97 106 110
Strömsund 100 117 112 118 123 123 155 148 163 163 162
Åre 100 107 119 124 131 126 131 126 111 111 123
Östersund 100 107 100 106 117 124 120 120 128 127 126
Jämtlands län 100 108 103 108 115 117 122 121 124 128 135
Riket 100 104 107 112 117 119 125 126 129 132 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta