Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Infrastruktur, skydd mm.

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 9 666
Bräcke 5 264
Härjedalen 6 304
Krokom 3 446
Ragunda 5 451
Strömsund 6 854
Åre 9 615
Östersund 4 626
Jämtlands län 6 826
Riket 5 194
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 3 388 3 518 3 775 3 929 4 513 3 971 4 300 4 702 4 545 8 401 9 666
Bräcke 4 025 3 779 3 950 4 179 4 442 4 785 4 643 4 958 5 082 5 266 5 264
Härjedalen 6 405 5 940 6 948 7 253 8 722 7 940 7 540 7 541 7 882 6 493 6 304
Krokom 2 866 2 902 3 058 2 982 3 062 3 406 2 956 3 129 3 118 3 447 3 446
Ragunda 5 171 4 699 5 291 4 467 4 746 4 348 5 052 5 213 5 343 5 328 5 451
Strömsund 5 415 6 219 6 139 6 106 6 636 6 118 6 348 6 303 7 048 6 970 6 854
Åre 5 499 5 272 5 684 5 935 6 863 5 969 5 819 6 512 7 675 8 084 9 615
Östersund 3 540 3 265 3 969 3 990 3 936 3 974 4 429 4 080 4 675 4 532 4 626
Jämtlands län 4 539 4 449 4 852 4 855 5 365 5 064 5 136 5 305 5 671 6 065 6 826
Riket 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 194
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 100 104 111 116 133 117 127 139 134 248 285
Bräcke 100 94 98 104 110 119 115 123 126 131 131
Härjedalen 100 93 108 113 136 124 118 118 123 101 98
Krokom 100 101 107 104 107 119 103 109 109 120 120
Ragunda 100 91 102 86 92 84 98 101 103 103 105
Strömsund 100 115 113 113 123 113 117 116 130 129 127
Åre 100 96 103 108 125 109 106 118 140 147 175
Östersund 100 92 112 113 111 112 125 115 132 128 131
Jämtlands län 100 98 107 107 118 112 113 117 125 134 150
Riket 100 103 106 106 108 108 112 116 120 124 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta