Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län

Kulturverksamhet

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 1 242
Bräcke 1 376
Härjedalen 1 286
Krokom
Ragunda 1 126
Strömsund 1 194
Åre 1 230
Östersund 1 355
Jämtlands län 1 258
Riket 1 295
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 1 078 1 013 1 197 1 124 1 081 1 127 1 133 1 248 1 339 1 216 1 242
Bräcke 976 992 1 167 1 053 1 088 1 051 1 171 1 268 1 322 1 327 1 376
Härjedalen 1 067 1 211 1 251 1 251 1 535 1 575 1 548 1 406 1 319 1 268 1 286
Krokom 779 854 883 895 935 971 1 043 1 086 1 133 1 130
Ragunda 841 883 1 183 1 176 1 063 1 088 1 081 1 092 1 045 1 097 1 126
Strömsund 992 998 930 917 972 1 020 1 043 1 127 1 242 1 229 1 194
Åre 1 036 996 1 111 1 050 1 045 1 152 1 283 1 316 1 281 1 381 1 230
Östersund 1 030 1 059 835 1 085 1 034 1 013 1 060 1 109 1 100 1 242 1 355
Jämtlands län 975 1 001 1 070 1 069 1 094 1 125 1 170 1 206 1 223 1 236 1 258
Riket 1 042 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 295
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 100 94 111 104 100 105 105 116 124 113 115
Bräcke 100 102 120 108 111 108 120 130 135 136 141
Härjedalen 100 113 117 117 144 148 145 132 124 119 121
Krokom 100 110 113 115 120 125 134 139 145 145
Ragunda 100 105 141 140 126 129 129 130 124 130 134
Strömsund 100 101 94 92 98 103 105 114 125 124 120
Åre 100 96 107 101 101 111 124 127 124 133 119
Östersund 100 103 81 105 100 98 103 108 107 121 132
Jämtlands län 100 103 110 110 112 115 120 124 125 127 129
Riket 100 102 106 107 110 111 116 119 122 126 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta