Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Berg 1 586
Bräcke 1 597
Härjedalen 3 262
Krokom 1 559
Ragunda 3 487
Strömsund 3 007
Åre 4 615
Östersund 2 238
Jämtlands län 2 827
Riket 1 883
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 1 821 2 289 2 490 2 926 2 958 5 201 9 056 6 331 4 462 2 586 1 586
Bräcke 2 148 3 559 4 603 4 394 4 772 4 322 6 136 4 774 3 042 1 999 1 597
Härjedalen 2 022 3 453 3 470 3 998 4 643 5 603 8 622 7 721 5 996 4 581 3 262
Krokom 1 535 1 875 2 201 2 233 2 409 4 105 7 368 5 906 2 827 2 079 1 559
Ragunda 759 648 509 1 235 3 516 4 984 9 750 6 839 5 240 4 997 3 487
Strömsund 1 738 3 246 4 038 4 534 4 813 4 886 6 613 5 321 4 304 3 857 3 007
Åre 1 317 2 007 2 408 2 777 3 348 5 124 8 803 7 494 7 060 5 159 4 615
Östersund 1 469 1 434 1 292 1 696 2 053 2 423 4 185 3 394 2 956 2 827 2 238
Jämtlands län 1 601 2 314 2 626 2 974 3 564 4 581 7 567 5 973 4 486 3 511 2 827
Riket 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 883
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Berg 100 126 137 161 162 286 497 348 245 142 87
Bräcke 100 166 214 205 222 201 286 222 142 93 74
Härjedalen 100 171 172 198 230 277 426 382 297 227 161
Krokom 100 122 143 145 157 267 480 385 184 135 102
Ragunda 100 85 67 163 463 657 1 285 901 690 658 459
Strömsund 100 187 232 261 277 281 380 306 248 222 173
Åre 100 152 183 211 254 389 668 569 536 392 350
Östersund 100 98 88 115 140 165 285 231 201 192 152
Jämtlands län 100 145 164 186 223 286 473 373 280 219 177
Riket 100 111 121 134 158 217 379 315 228 169 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta