Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2021-05-25
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Jämtlands län 2010 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2021K2 28 71 99
2021K1 80 12 92
2020K4 225 22 247
2020K3 10 24 34
2020K2 0 35 35
2020K1 19 44 63
2019K4 214 14 228
2019K3 89 33 122
2019K2 54 55 109
2019K1 74 9 83
2018K4 114 10 124
2018K3 56 39 95
2018K2 112 42 154
2018K1 30 22 52
2017K4 36 18 54
2017K3 36 78 114
2017K2 62 53 115
2017K1 36 21 57
2016K4 10 30 40
2016K3 10 32 42
2016K2 180 37 217
2016K1 66 1 67
2015K4 0 5 5
2015K3 195 13 208
2015K2 6 13 19
2015K1 0 20 20
2014K4 0 5 5
2014K3 0 10 10
2014K2 0 11 11
2014K1 48 3 51
2013K4 24 10 34
2013K3 0 24 24
2013K2 56 24 79
2013K1 0 5 5
2012K4 0 18 18
2012K3 0 18 18
2012K2 32 27 59
2012K1 0 6 6
2011K4 72 8 80
2011K3 0 38 38
2011K2 14 33 47
2011K1 0 1 1
2010K4 130 15 145
2010K3 24 29 53
2010K2 56 34 90
2010K1 11 17 28

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta