Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2021-09-14
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

       

Månad

Flygplats

Jämtlands län

Sveg

Åre-Östersund

202101

161

5 637

5 798

202102

255

9 099

9 354

202103

305

11 087

11 392

202104

272

7 656

7 928

202105

277

5 220

5 497

202106

386

5 959

6 345

202107

43

7 830

7 873

202108

354

10 047

10 401

202109

 

 

 

202110

 

 

 

202111

 

 

 

202112

 

 

 

2021 Totalt

2 053

62 535

64 588

       

Månad

Flygplats

Jämtlands län

Sveg

Åre-Östersund

202001

443

36 637

37 080

202002

420

43 539

43 959

202003

287

24 938

25 225

202004

83

334

417

202005

66

149

215

202006

121

993

1 114

202007

13

3 008

3 021

202008

143

4 210

4 353

202009

222

6 957

7 179

202010

249

9 201

9 450

202011

138

4 858

4 996

202012

195

5 741

5 936

2020 Totalt

2 380

140 565

142 945

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta