Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2020-12-15
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2019-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2019

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Antal       

Pro- cent

Berg

3 819

236

6,2

70

1,8

94

2,5

105

2,7

Bräcke

3 519

213

6,1

76

2,2

135

3,8

116

3,3

Härjedalen

5 678

308

5,4

144

2,5

118

2,1

237

4,2

Krokom

8 399

559

6,7

231

2,8

251

3,0

221

2,6

Ragunda

2 868

164

5,7

69

2,4

61

2,1

114

4,0

Strömsund

6 304

360

5,7

117

1,9

159

2,5

234

3,7

Åre

7 406

397

5,4

238

3,2

125

1,7

353

4,8

Östersund

38 405

1 989

5,2

2 203

5,7

1 551

4,0

1 211

3,2

Jämtlands län

76 398

4 226

5,5

3 148

4,1

2 494

3,3

2 591

3,4

Riket

6 310 457

347 776

5,5

356 073

5,6

171 152

2,7

231 836

3,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta