Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
131 155 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2019/2020

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Berg

92

79,3

79,3

78,3

78,3

20,7

Bräcke

67

86,6

83,6

79,1

70,1

..

Härjedalen

116

93,1

93,1

87,9

91,4

..

Krokom

206

90,3

89,8

88,8

86,9

9,7

Ragunda

50

88,0

88,0

82,0

86,0

..

Strömsund

120

84,2

81,7

76,7

78,3

15,8

Åre

128

80,5

78,1

71,9

70,3

19,5

Östersund

696

87,6

86,9

85,5

85,5

12,4

Jämtlands län

1 475

87,0

86,0

83,4

83,1

13,0

Riket

115 023

85,6

84,4

82,9

81,5

14,4

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

             
Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2018/2019

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Berg 78,9 82,6 74,3 90,8 61,4 79,0 79,3 79,3
Bräcke . 87,8 85,1 81,1 65,3 75,0 73,9 86,6
Härjedalen 84,3 80,2 81,1 85,3 76,5 89,1 85,6 93,1
Krokom 88,1 87,7 84,8 80,8 82,4 85,6 88,5 90,3
Ragunda 83,3 70,9 78,8 84,1 59,4 78,1 75,4 88,0
Strömsund 89,7 83,2 78,7 78,3 78,5 75,9 83,1 84,2
Åre 87,4 83,3 84,0 90,1 76,7 81,2 79,5 80,5
Östersund 91,9 89,3 90,1 88,0 80,9 85,3 87,8 87,6
Jämtlands län 88,9 85,9 85,4 85,7 76,9 83,2 84,8 87,0
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2019/2020. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Berg 100 105 94 115 78 100 101 101
Bräcke 100 100 97 92 74 85 84 99
Härjedalen 100 95 96 101 91 106 102 110
Krokom 100 100 96 92 94 97 100 102
Ragunda 100 85 95 101 71 94 91 106
Strömsund 100 93 88 87 88 85 93 94
Åre 100 95 96 103 88 93 91 92
Östersund 100 97 98 96 88 93 96 95
Jämtlands län 100 97 96 96 87 94 95 98
Riket 100 99 98 100 94 96 96 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta